Klubtilskud

Tilskuddet kan søges af pensionistklubber og –foreninger med mindst 15 medlemmer. Tilskuddet gives til nye aktiviteter eller eksisterende tilbud, der har et forebyggende og aktiverende sigte for pensionister.

Hvordan søger jeg tilskud?

Foreninger/klubber, som vil søge om klubtilskud, skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til Social- og Sundhedsforvaltningen, vedlagt medlemsliste, årsregnskab og evt. andet relevant materiale om klubbens aktiviteter. Ansøgning om klubtilskud skal indsendes hvert år.

Foreninger/klubber, som ikke tidligere har søgt om tilskud, kan kontakte ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på telefon 39 57 55 43 inden ansøgningsfristens udløb i februar, og høre nærmere, hvis de vil søge tilskud.

Hvad kan der søges tilskud til?

Det er generelle tilbud, der har et forebyggende og aktiverende sigte, som kommunen kan give tilskud til ifølge Servicelovens § 79. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Her er nogle eksempler på, hvad du kan søge tilskud til at oprette.

  • Sociale caféer
  • Genoptræning
  • Kulturelle udflugter
  • Banko
  • Litteraturkreds
  • Aktiviteter for døve
  • Skovture
  • Bowling

Hvor meget kan klubben få i tilskud?

Der gives et tilskud på 38 kr. pr medlem, dog minimum 3.140 kr. Klubber med mere end 500 medlemmer får 28 kr. i tilskud per medlem.

Kan jeg få tilskud selv om jeg ikke bor i kommunen?

Nej, du kan ikke få tilskud, hvis ikke du bor i kommunen. Men den aktivitet, som du er medlem af eller går til, behøver ikke finde sted i Gladsaxe, men for at opnå tilskud, skal aktiviteten eller tilbuddet være rettet mod borgere i Gladsaxe Kommune, for at den kan få tilskud til sine aktiviteter.

Det er med andre ord ikke en betingelse, at klubben eller foreningen er bosiddende i kommunen, blot at aktiviteterne skal være rettet mod borgere i Gladsaxe Kommune. Dette skal fremgå af din ansøgning og af regnskabet.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er senest i uge 7

Social- og Sundhedsforvaltningen behandler ansøgningen i februar og marts måned. 
Klubber, som modtager tilskud efter servicelovens § 18 kan ikke modtage tilskud fra § 79-puljen. 
Hver forening og klub kan kun søge om støtte én gang årligt.

Du finder ansøgningsskemaet i den blå boks længere nede på siden.

 

Kontakt

Administration

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssf@gladsaxe.dk

Kontaktperson

Ældrekonsulent
Ea Lykke Elsborg
sofeel@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 55 43

Aktivitet og samvær for seniorer