Ældre- og Handicapbolig

Er for dig der modtager hjemmehjælp og har brug for en handicapvenlig bolig. Du skal visiteres til en Ældre- og Handicapbolig.

Ældre- og Handicapbolig

Boligstøtte

Som folke- eller førtidspensionist kan du søge boligstøtte lige meget om du bor i leje-, andel- eller ejerbolig.

Boligstøtte for seniorer

Hjælp til boligindretning

Gladsaxe Kommune yder hjælp til indretning af boliger til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Boligindretning

Plejeboliger og seniorcentre

Er for dig, der har behov for hjælp hele døgnet. En plejebolig er placeret på et af kommunens Seniorcentre.

Plejeboliger og seniorcentre

Sådan bliver du visiteret

Du eller dine pårørende (ved fuldmagt) kan kontakte visitatorkorpset, for at søge om ældre- eller plejebolig.

Sådan bliver du visiteret

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiderne for Senior-, pleje- og midlertidig bolig, daghjem og dagtilbud?

Se behandlingstider

Tidsfrister for borgeren

Få et overblik over tidsfrister i forbindelse med ansøgninger til plejeboliger, aflastningsplads og klager.

Se tidsfrister

Kontakt

Visitationen - Boliger til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Seniorer