Jeg har brug for en Handicap- og Ældrebolig

Gladsaxe Kommune tilbyder Handicap- og Ældreboliger til borgere med fysiske handicap og til ældre borgere. Der er i alt 351 Handicap- og Ældreboliger i Gladsaxe.

Kan jeg få tildelt en Handicap- og Ældrebolig

Du kan få tildelt en Handicap- og Ældrebolig hvis du...: 

  • ikke længere kan bo i din egen bolig på grund af dit handicap.
  • er afhængig af personlig hjælp, fordi dine fysiske og psykiske problemer er af en sådan karakter, at du ikke kan bo i din egen bolig.
  • har besvær med at færdes i og omkring din bolig, samtidig med problemer af både fysisk og psykisk karakter, som følge af forskellige aldersbetingede sygdomme. 

Du kan vælge to måder at ansøge en ældrebolig - den ene er via en digital ansøgning, den anden er ved hjælp af en papirblanket.

Digital ansøgning

Ønsker du at søge en ældrebolig, kan du ansøge digitalt her. 
Har du spørgsmål vedrørende Handicap- og Ældrebolig, kan du kontakte Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen og høre mere om kriterierne.  

Papir blanket

Hvis ønsker at anvende papirudgaven af ansøgningsskemaet skal du sende ansøgningsskemaet til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen - Visitationen, du finder postadressen længere nede på siden. Du kan også aflevere ansøgningsskemaet personligt. Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert at sende ansøgningskemaet/personfølsomme oplysninger via din egen email, da den ikke er krybteret, da krypetering skjuler din kommunikation og information for uvedkommende.

Du kan downloade ansøgningsskemaet til ælndre- og handicapbolig her. 

Husk underskriften!

Du skal huske at skrive under på ansøgningsskemaet. Underskriften giver Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen mulighed for at indhente helbredsmæssige og sociale oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af din ansøgning.
Har du en værge, kan/skal værgen underskrive ansøgningen på dine vegne.

 

 

Når Gladsaxe Kommune har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af en visitator fra Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen.

Visitatoren vil aflægge dig et besøg. Din ansøgning vil blive behandlet i Gladsaxe Kommunes Visitationsudvalg inden 4 uger. Hvis visitator vurderer, at du for eksempel skal tilbydes træningstilbud eller der skal indhentes yderligere oplysninger. I disse tilfælde kan behandlingstiden være op til 4 måneder. Du vil herefter få skriftlig besked om resultatet.

Hvis visitationen giver dig skriftligt afslag på en Handicap- og Ældrebolig, vil du få mulighed for at kommentere afslaget ved en partshøring. 

De fleste boliger har 2-værelser og er på max. 74 kvadratmeter. Lejlighederne er uden dørtrin, beliggende i stueplan eller med elevator. Køkken og badeværelse er indrettet til gangbesværede. Der er enkelte 3-værelses boliger, som er forbeholdt ægtepar eller familier.

Gladsaxe Kommunes Handicap- og Ældreboliggareti betyder at der maksimalt må gå 2 år, fra du er visiteret til en Ældre- og Handicapboliger til du første gang tilbydes en bolig. Denne garenti gælder kun såfremt du har søgt bredt blandt kommunens Handicap- og Ældrebolig.

Er der ingen ledige Handicap- og Ældrebolig, vil du blive optaget på en venteliste. Mens du står på venteliste til en Handicap- og Ældreboliger, vil din situation blive vurderet for at sikre, at du stadig opfylder kriterierne for at være godkendt. Forbedres din tilstand, så du ikke længere opfylder kriterierne, vil det betyde, at du bliver slettet af ventelisten. Dette skyldes, at det kun er de borgere, som har et aktuelt behov for en Handicap- og Ældrebolig, der kan stå på ventelisten.

Hvis du har sagt nej tak til en Handicap- og Ældrebolig tre gange, bliver du slettet af ventelisten. Kommunen vil i videst muligt omfang tage hensyn til dine boligønsker, men kan ikke garantere, at de tre tilbud bliver lige dér, hvor du helst vil bo. Hvis du er slettet af ventelisten kan du ansøge igen. 

Hvordan bliver jeg visiteret?

Du eller dine pårørende (ved fuldmagt) kan kontakte visitationen, for at søge om hjælp til dig i dit hjem.

Hvordan bliver jeg visiteret?

Kontakt

Visitationen - Boliger til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Ældre- og Handicapboliger