Skitsetegninger af plejeboliger

Boligernes størrelse og indretning varierer fra Seniorcenter til Seniorcenter - og alt efter hvilken afdeling du søger om at få plads på.

Du kan få nærmere beskrivelser samt hente skitsetegninger på seniorcentrenes egne hjemmesider.

Hvor store er boligerne og hvad koster de?

Oversigt over plejeboligerne størrelse og huslejeudgiften pr. måned.

Kontakt

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssf@gladsaxe.dk

Ledelse

Afdelingschef
Herle Klifoth
sofhek@gladsaxe.dk

Visitationen - Boliger til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Plejeboliger og seniorcentre