Gladsaxe Kommunes demensindsats 2015/16

Hvis du eller en af dine pårørende bliver ramt af demens, vil I komme igennem et forløb, hvor vores fagpersonale inden for området vil klarlægge, hvilke behov du og din familie har.

Kommunens tilgang til borgere med demens er bl.a. inspireret af socialpsykologen Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Det betyder, at vi vil fastholde synet på mennesker med demens som unikke personer trods lange sygdomsforløb. Vores vision er at medvirke til, at borgeren fastholder identitet, tilknytning, aktivitet og meningsfuld beskæftigelse i et hverdagsliv med respekt for den enkeltes livsduelighed og formåen.

Demensindsatsen i Gladsaxe Kommune bygger endvidere på national handleplan for demens og Region Hovedstadens forløbsprogram for demens.

Fokusområder i 2015/16

Gladsaxe Kommune arbejder løbende på at udvikle tilbuddene til borgere med demens og deres pårørende. I 2015-16 har demensindsatsen særligt fokus på følgende områder:

  • Organisering og samarbejde: Der skal være en klar ansvarsfordeling mellem parterne i den socialfaglige indsats.
  • Diagnosticering: Medarbejdere i hjemmeplejen og på Træningscenter Gladsaxe medvirker til en tidlig opsporing af symptomer på demens. En tidlig diagnosticering kan sikre en bedre behandling og socialfaglig indsats over for den demensramte borger.
  • Den socialfaglige indsats: Nyt tilbud til ægtepar, hvor den ene er demensramt og nye tilbud til yngre borger med demens.
  • Jura og demens: Der skal udarbejdes bedre information til kommunens hjemmesiden om jura og demens, og der vil være en særlig opmærksom på gråzonen mellem magt og omsorgspligt i hjemmeplejen.
  • Pårørendesamarbejde: Der er faste pårørendegrupper for ægtefæller og pårørendeskole for voksne børn, og der vil være i et vist omfang være mulighed for aflastning i hjemmet tilbudt af frivillige.
  • Uddannelse: E-learning pilottestes blandt en mindre gruppe medarbejdere, og medarbejdere i hjemmeplejens kompetenceudvikles i forhold til tidlig opsporing (jf. pkt. 2).
  • Forsknings og oplysning: Åben Rådgivning på Hovedbiblioteket to gange året og foredragsaftener i Forebyggelsescenteret.

Læs mere om Gladsaxe Kommunes demensindsats 2015-2016

 

Kontakt

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssf@gladsaxe.dk

Ledelse

Afdelingschef
Herle Klifoth
sofhek@gladsaxe.dk
Demens