Hvordan bliver jeg visiteret?

Du eller dine pårørende (ved fuldmagt) kan kontakte visitationen, for at søge om hjælp til dig i dit hjem.

Hvordan bliver jeg visiteret?

Hjemmesygepleje

Hvis du har behov for hjemmesygepleje eller anden lægeordineret behandling skal du henvises af din læge eller hospitalet.

Hjemmesygepleje

Visiteret hjælp i dagligdagen

Du kan blive visiteret til en lang række hjælpeordninger, der kan gøre hverdagen lettere for dig, der bor i dit eget hjem

Visiteret hjælp i dagligdagen

Få post til døren

Hvis du har en funktionsnedsættelse eller et handicap, kan du få bragt posten til din dør.
Læs om hvad du skal gøre.

Få post til døren

Personlig og praktisk hjælp

Få et overblik over behandlingstiderne inden for personlig og praktisk hjælp

Se behandlingstider

Du kan selv finde en madleverandør

Hvis du er visiteret til madservice, kan du selv lave aftale med en madleverandør. Læs mere om dette under fritvalgsbeviser.

Fritvalgsbevis til madservice

Skal du have hjemmehjælp?

Har du har brug for hjælp i dagligdagen til at klare praktiske gøremål eller personlig pleje?
Læs om hvad du kan få hjælp til.

Skal du have hjemmehjælp?

IT-hjælp til seniorer

Gladsaxe Kommune har tilknyttet en gruppe frivillige it-hjælpere blandt kommunens seniorer, der tilbyder frivillig it-hjælp.

IT-hjælp til seniorer

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken er sammensat af fem overordnede værdier, som skal understøttes i ældreplejen

Værdighedspolitik

DK Pleje ophører som leverandør

DK Pleje leverer grundig rengøring til nogle hjemmehjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune. Ydelsen grundig rengøring ophører med udgangen af 2016 og derfor ophører DK Pleje som leverandør. Grundig rengøring er et årligt tilbud om 6 timers ekstra rengøring. 

Hjælpemidler

Behandlingstider i forbindelse med hjælpermidler, kørsel og specialundervisning.

Se behandlingstider

Kontakt

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssf@gladsaxe.dk

Ledelse

Afdelingschef
Herle Klifoth
sofhek@gladsaxe.dk
Seniorer