Har du behov for hjemmesygepleje

Hvis du har behov for hjemmesygepleje eller anden lægeordineret behandling skal du henvises af din læge eller hospitalet.

Har du behov for hjemmesygepleje?

Du kan for eksempel få hjælp til:

  • Sårpleje og injektioner
  • Medicindosering og smertebehandling
  • Sygdomsforebyggende pleje og rådgivning
  • Pleje til alvorligt syge og døende 

Sygeplejen ydes fortrinsvis i dagtimerne, men kan ved behov også ydes i aften- og nattetimerne.

Hvis der er et akut behov for sygepleje, kan det blive tildelt med øjeblikkelig varsel.

Al henvendelse skal ske til visitationen/hjemmesygeplejen.

Sygeplejeklinik i Søborg

I klinikken kan du møde op og få lettere behandling. Der ydes sundheds- og sygepleje til dig, der selv kan komme til klinikken. Klinikken ligger på Træningscenter Gladsaxe, Kildebakkegårds Allé 165, 2860 Søborg. 

For at benytte klinikken skal man først visiteres til en sygeplejeydelse via kommunens visitation. 

 

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælp til seniorer