Målrettede Rehabiliteringsforløb

Alle nye borgere, som søger om hjemmehjælp, tilbydes et målrettet træningsforløb af det udekørende rehabiliteringsteam.

Borgere, som har fået hjælp til praktisk hjælp og får behov for hjælp til personlig pleje, vil blive vurderet i forhold til at kunne styrke og genvinde sine tidligere færdigheder. Hvis dette skønnes muligt, tilbydes de et målrettet træningsforløb af det udekørende rehabiliteringsteam. 

Du kan kontakte Rehabiliteringsteamet på dette telefon nummer: 39 57 34 70

Kontakt

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssf@gladsaxe.dk

Ledelse

Afdelingschef
Herle Klifoth
sofhek@gladsaxe.dk
Hvis du skal have hjemmehjælp