Hvordan bliver jeg visiteret?

Du eller dine pårørende (ved fuldmagt) skal kontakte visitatorkorpset, for at søge om hjælp til dig i dit hjem.

Hvad kan du få hjælp til? 

Visitatorerne bevilger og formidler hjælp. Du kan som udgangspunkt få hjælp til det du har behov for i forhold til: 

Hjælp, til du igen kan klar det selv

Hjælpen vil, tage udgangspunkt i at genopbygge dine ressourcer og genoptræne de færdigheder du eventuelt har mistet. Visitatoren sørger for du får skriftlig besked om den hjælp Gladsaxe Kommune kan tilbyde dig.

Kan jeg give andre fuldmagt?

Du eller dine pårørende (ved fuldmagt) kan kontakte visitatorkorpset, for at søge om hjælp. Der er kriterier for om du kan få hjælp. Kriterierne er beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for området.

Du finder fuldmagten længere ned på siden i en blå boks eller downloade fuldmagten her.

Hvordan foregår visitationsbesøget?

Inden du kan få hjælp, skal du tale med en visitator. Visitatoren kan besøge dig i dit hjem eller på Træningscenter Gladsaxe. I nogle tilfælde arrangeres et møde med hjemmehjælperen, træningsterapeuter og visitatoren med dig i dit hjem, så I alle i fællesskab kan aftale, hvordan hjælp og træning bedst kan støtte op om, at du igen kan klare dig selv. Dine pårørende er velkomne til at deltage i mødet.

Hvad koster det?

Hjemmehjælp er en gratis ydelse i Gladsaxe Kommune, og som udgangspunkt vil hjælpen være midlertidig, hvis det er første gang du har behov for hjælp.

Er du utilfreds?

Hvis du ikke er tilfreds enten med den hjælp du får eller måden den udføres på, kan du kontakte leverandøren.

Er der en kvalitetsstandard for hjemmehjælp, træning og pleje?

Kriterierne i Gladsaxe Kommune er beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for området. Se kvalitetsstandarderne i den blå boks længere nede på siden.

Seniorudvalget beslutter hvert år i december måned serviceniveauet for det kommende år, som beskrives i Gladsaxe Kommunes Kvalitetsstandarder.

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælp til seniorer