Visiteret hjælp i dagligdagen

Du har mulighed for at blive visiteret til en lang række hjælpeordninger, der kan gøre hverdagen lettere for dig, der bor i dit eget hjem, men har brug for hjælp til for eksempel tøjvask eller indkøb.

Kørselsordning

Gladsaxe Kommune yder tilskud til kørsel til personer, som på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Madservice

Hvis du ikke kan overskue at lave mad, kan du få leveret mad i dit hjem gennem kommunens madordning. Du skal visiteres til at få leveret mad. 

Indkøb

Har du svært ved at overskue det at skulle købe ind. Du kan visiteres til en indkøbsordning via Sundhed- og Rehabiliteringsafdelingens visitation, som foretager en individuel vurdering af dit behov for hjælp til indkøb.

Tøjvask

Er det svært at få vasket tøj - for eksempel fordi du ikke selv har en vaskemaskine? Du kan blive visiteret til en tøjvaskeordning.

Egenbetaling

Tøjvask og linnedservice

Der er egenbetaling for tøjvask og linnedservice. Hvis du modtager pension, sker betalingen som træk i din pensionsudbetaling fra Udbetaling Danmark. Betalingen er én måned bagud. Det vil sige, at har du for eksempel modtaget tøjvask eller linnedservice i januar, så vil betalingen blive trukket i din pension for februar.

Modtager du ikke pension, så vil du modtage en regning fra Gladsaxe Kommune. Denne opkrævning vil være forud.

Madservice

Der er egenbetaling for madservice. Hvis du modtager pension, sker betalingen som træk i din pensionsudbetaling fra Udbetaling Danmark. Betalingen, er to måneder bagud. Det vil sige, at har du for eksempel modtaget mad i januar, så vil betalingen blive trukket i din pensionsudbetaling for marts.

Personlig og praktisk hjælp

Få et overblik over behandlingstiderne inden for personlig og praktisk hjælp

Se behandlingstider

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælp til seniorer