Indkøbsordning

Du kan visiteres til en indkøbsordning via Sundhed- og Rehabiliteringsafdelingens visitation, som foretager en individuel vurdering af dit behov for hjælp til indkøb.

Du har to leverendører at vælge imellem

Du kan vælge mellem leverandørerne Intervare og Egebjerg Købmandsgård. Læs mere om de enkelte leverandører på deres hjemmeside: intervare eller egebjergkobmandsgaard.

Leverandøren kontakter dig én gang om ugen for bestilling af varer. Du har mulighed for at vælge mellem en række varer fra et varekatalog. Varerne leveres til dig en gang om ugen, og ved behov sættes køle- og frostvarer på plads hos dig.

Har du behov for mere omfattende støtte til indkøb, kan hjemmehjælpen hjælpe med at udfylde indkøbsseddel og bestille varer hos Intervare eller Egebjerg Købmandsgård.

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Visiteret hjælp i dagligdagen