Kørselsordninger - Individuel befordring

Kan du, på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke kan benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur, yder Gladsaxe Kommune tilskud til kørsel.

Jeg har brug for hjælp til transport - hvad kan jeg blive kørt til?

Tilskud kan efter behov ydes til:

  • Behandlingskørsel
  • Fritidskørsel
  • Kørsel til arbejde

Kørsel til behandling 

Du kan blive kørt til forskellige typer af behandling. Det drejer sig om kørsel til almindelig fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, psykolog og fodterapi indenfor kommunegrænsen. For kørsel til kiropraktor og tandlæge kræves ingen lægehenvisning. Hent og udskriv ansøgningsskemeaet til Kørsel til behandling her.

Kørsel til fritidsaktiviteter

Du har mulighed for at blive kørt til klubaktiviteter og fritidsundervisning, dog kun én ugentlig kørsel tur/retur. Kørslen foregår ved fælleskørsel eller med taxa. Der er en egenbetaling svarende til gældende kommunal takst. Hent og udskriv ansøgningsskemaet til Kørsel til fritidsaktiviteter her.

Kørsel til arbejde

Du kan blive kørt til og fra arbejde, hvis du ikke har mere end 20 kilometer hver vej. Som hovedregel ydes ikke kørsel, hvis der er en bil i husstanden, hvis du er berettiget til bilstøtte efter service

lovens § 114 eller hvis du er bevilget el-kørestol eller el-scooter, der kan dække behovet. Der er en egenbetaling svarende til Movia's takster. Hent og udskriv ansøgningsskemaet til Kørsel til arbejde her.

Jeg har problemer med at udskrive ansøgningsskemaet

Hvis du ikke har mulighed for at udskrive ansøgningsskemaet, kan du kontakte Hjælpemiddelgruppen og få tilsendt et ansøgningsskema.

Andre kørselsordninger

Kørsel til vederlagsfri fysioterapi:

Ønsker du at søge om kørsel til vederlagsfri fysioterapi, skal du kontakte Visitationen.

Kørsel til visiteret træning

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, herunder Flextur, kan du få tilbudt kørsel til visiteret træning i kommunens træningscentre. Læs her om mulighederne hos Flextur, hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler

Afhentning og afprøvning af hjælpemidler

I forbindelse med afprøvning og afhentning af hjælpemidler kan der ydes befordringsgodtgørelse. Der skal være tale om en varigt nedsat gangfunktion, og udgiften til kørslen skal overstige 60 kr. dog kun 25 kr. for pensionister.

Du kan kontakte Hjælpemiddelgruppen, hvis du vil søge om kørsel i forbindelse med et hjælpemiddel. Det er ikke muligt at møde op i Hjælpemiddelgruppens åbningstid uden at have en aftale.

Movia Flextrafik (Handicapservice)

Trafikselskabet Movia skal yde handicapkørsel fra dør til dør til svært bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte busser og tog. Movia Flextrafik omfatter kun kørsel til fritidsformål, f.eks. besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Her kan du hente det elektroniske ansøgningskemaet til handicapkørsel hos Movia Flextrafik.

Kørsel til læge, speciallæge og lægeambulatorium

Modtager du social pension, kan der ydes tilskud til nødvendig befordring til og fra egen læge og speciallæge, hvis offentlige transportmidler ikke kan benyttes og udgiften overstiger 25 kr. Henvendelse skal ske til Borgerservice.

Kan afgørelsen indbringes for anden myndighed?

Kommunens afgørelse om hjælp til kørsel efter Servicelovens § 117 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Visiteret hjælp i dagligdagen