Madservice

Hvis du ikke har overskud til at lave mad, kan du få leveret mad til dit hjem gennem kommunens madordning. Det Danske Madhus er godkendt som madleverandør til borgerne i Gladsaxe. Du har også mulighed for selv at finde en madleverandør ved at benytte et fritvalgsbevis.

Varm, kold eller diæt mad?

Du kan vælge mellem varm og kølet mad samt diætkost. Der kan vælges mellem en normal og lille portion. Der kan bestilles smørrebrød og andre typer mellemmåltider.

Alle ugens dage

Der bringes varm mad ud syv dage om ugen. Kølet mad bringes ud to gange om ugen. Smørrebrød leveres sammen med middage. 

Levering i tidsintervaller

Leveringen af varm mad sker mellem klokken 11.00 og 13.30 eller mellem klokken 16.30 og 19.00.

Afbestil maden med dags varsel

Maden kan afbestilles med dags varsel (hverdage inden klokken 12.00 dagen i forvejen).
Afbestilling sker direkte til leverandøren. Sker afbestillingen rettidigt, refunderes beløbet. Du kan læse mere på Det Danske Madhus´ hjemmeside.

Hovedret

 • Hovedret - varm: 53 kr.
 • Hovedret - lille - varm: 53 kr.
 • Hovedret - diæt - varm: 53 kr.
 • Hovedret - lille og diæt - varm: 53 kr.
 • Hovedret - kold: 41,01 kr.
 • Hovedret - lille - kold: 39,92 kr.
 • Hovedret - diæt - kold: 51,88 kr.
 • Hovedret - lille og diæt - kold: 50,79 kr.

Forret eller Dessert

 • Forret/Dessert - kold (ved levering sammen med hovedret): 10,59 kr.
 • Forret/Dessert - diæt - kold (ved levering sammen med hovedret): 10,59 kr.
 • Forret/Dessert - varm (ved levering sammen med hovedret): 6 kr.
 • Forret/Dessert - diæt - varm (ved levering sammen med hovedret): 6 kr.
 • Madpakke (smørrebrød) (ved levering sammen med hovedret): 28 kr.

Hvad er et fritvalgsbevis?

Fritvalgsbevis er en ordning, hvor du selv vælger en leverandør af mad, som ønsker at tage imod et fritvalgsbevis. Du eller dine pårørende skal selv lave aftale med fx en slagter, kro eller anden madleverandør om køb og udbringning af et hovedmåltid.

Hvor meget skal jeg selv betale?

Det kommunale tilskud til madordningen vil være det samme, uanset om du vælger Det Danske Madhus eller en fritvalgsbevisordning. Hvis du vælger en madordning, som koster mere end madordningen hos Det Danske Madhus, skal du selv betale merprisen. I 2019 har madordningen en værdi 68,02 kr. svarende til en varm hovedret med udbringning. Der er samtidig en egenbetaling på 53 kr. pr. hovedret. Det vil sige, at du i 2019 maksimalt kan få et tilskud på 15,02 kr. pr. dag, når din egenbetaling er trukket fra fritvalgsbevisets værdi.

Hvordan foregår betalingen?

Leverandøren sender en regning til kommunen på din bestilling op til fritvalgsbevisets værdi. Hvis du har bestilt mad for mere end fritvalgsbevisets værdi, sender leverandøren også dig en regning på merprisen. Kommunen trækker din egenbetaling fra din pension. Hvis du ikke får pension, får du tilsendt en regning fra kommunen.

Hvordan kommer jeg i gang?

Er du visiteret til madservice og ønsker at benytte dig af et fritvalgsbevis, skal du kontakte Visitationen, se kontaktoplysningerne længere nede på siden.

Hent mere information til borgere om fritvalgsbevis her

Hvad er et fritvalgsbevis?

Som madproducerende virksomhed har du mulighed for at blive leverandør af madservice til borgere, som har fået et fritvalgsbevis og som ønsker din virksomhed som leverandør. Et fritvalgsbevis gives til borgere, som får varmt mad leveret i deres hjem, men som ønsker en anden leverandør end den, som Gladsaxe Kommune har kontrakt med.

Hvad kræver det af mig som leverandør?

Det vigtigste er, at din virksomhed er cvr-registreret, kan levere et hovedmåltid til borgeren og kan sende en regning til kommunen og til borgeren. Hent mere information nedenfor.

Hvordan foregår betalingen?

Gladsaxe Kommune betaler kun for én hovedret med udbringning pr. dag til en værdi af 68,02 kr. (fritvalgsbevisets værdi, 2019-niveau). Hvis borgerens bestilling overskrider fritvalgsbevisets værdi, skal du som leverandør selv opkræve betaling fra borgeren for merværdien.

Hvordan kommer vi gang?

Fritvalgsbeviset er gyldigt, når borgeren og du som leverandør har udfyldt det, og det er returneret til Gladsaxe Kommune, Visitationen.

Hent mere information til leverandører om fritvalgsbevis

Hent eksempel på regneark til afregning

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Visiteret hjælp i dagligdagen