Fritvalgsbevis til madservice

Hvis du er visiteret til madservice i eget hjem, kan du vælge mellem mad fra Det Danske Madhus eller benytte et fritvalgsbevis til selv at finde en leverandør af mad. Du eller dine pårørende skal selv lave aftale med for eksempel en slagter, kro eller anden madleverandør om køb og udbringning af et hovedmåltid. Det kommunale tilskud til madordningen vil være det samme, uanset om du vælger Det Danske Madhus eller en fritvalgsbevisordning.

Hvad er et fritvalgsbevis?

Fritvalgsbevis er en ordning, hvor du selv vælger en leverandør af mad, som ønsker at tage imod et fritvalgsbevis. Du eller dine pårørende skal selv lave aftale med fx en slagter, kro eller anden madleverandør om køb og udbringning af et hovedmåltid.

Hvor meget skal jeg selv betale?

Det kommunale tilskud til madordningen vil være det samme, uanset om du vælger Det Danske Madhus eller en fritvalgsbevisordning. Hvis du vælger en madordning, som koster mere end madordningen hos Det Danske Madhus, skal du selv betale merprisen. I 2018 har madordningen en værdi 66,47 kr. svarende til en varm hovedret med udbringning. Der er samtidig en egenbetaling på 52 kr. pr. hovedret. Det vil sige, at du i 2018 maksimalt kan få et tilskud på 14,47 kr. pr. dag, når din egenbetaling er trukket fra fritvalgsbevisets værdi.

Hvordan foregår betalingen?

Leverandøren sender en regning til kommunen på din bestilling op til fritvalgsbevisets værdi. Hvis du har bestilt mad for mere end fritvalgsbevisets værdi, sender leverandøren også dig en regning på merprisen. Kommunen trækker din egenbetaling fra din pension. Hvis du ikke får pension, får du tilsendt en regning fra kommunen.

Hvordan kommer jeg i gang?

Er du visiteret til madservice og ønsker at benytte dig af et fritvalgsbevis, skal du kontakte Visitationen på tlf. 39 57 55 53 mellem kl. 9 og 14 på alle hverdage eller email sofvis@gladsaxe.dk.

Hent mere information til borgere om fritvalgsbevis her

 

Hvad er et fritvalgsbevis?

Som madproducerende virksomhed har du mulighed for at blive leverandør af madservice til borgere, som har fået et fritvalgsbevis og som ønsker din virksomhed som leverandør. Et fritvalgsbevis gives til borgere, som får varmt mad leveret i deres hjem, men som ønsker en anden leverandør end den, som Gladsaxe Kommune har kontrakt med.

Hvad kræver det af mig som leverandør?

Det vigtigste er, at din virksomhed er cvr-registreret, kan levere et hovedmåltid til borgeren og kan sende en regning til kommunen og til borgeren. Hent mere information nedenfor.

Hvordan foregår betalingen?

Gladsaxe Kommune betaler kun for én hovedret med udbringning pr. dag til en værdi af 66,47 kr. (fritvalgsbevisets værdi, 2018-niveau). Hvis borgerens bestilling overskrider fritvalgsbevisets værdi, skal du som leverandør selv opkræve betaling fra borgeren for merværdien.

Hvordan kommer vi gang?

Fritvalgsbeviset er gyldigt, når borgeren og du som leverandør har udfyldt det, og det er returneret til Gladsaxe Kommune, Visitationen.

Hent mere information til leverandører om fritvalgsbevis

Hent eksempel på regneark til afregning

Madservice