Tøjvask

Tøjvaskeordningen er et tilbud til Gladsaxe Kommunes hjemmeboende pensionister. Visitation til ordningen foretages af Visitationen efter en individuel vurdering af dit behov for hjælp.

Hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere kan få tilbudt en tøjvaskeordning, som kan foregå på to måder: Tøjvask via ekstern leverandør eller at hjemmehjælperen vasker i borgerens eget hjem. Vaskemaskinen skal være i borgerens bolig.

Vasketøj og linned afhentes/leveres én gang ugentlig eller hver 14. dag, efter behov og ønske, og på en nærmere aftalt ugedag. Hjemmehjælpen kan ved behov hjælpe med at gøre vasketøjet klar til afhentning og lægge det på plads

Hvis du har et særligt behov for at få skiftet linned ofte, har du mulighed for at få hjælp til linnedservice via ekstern leverandør. Borgere, der ønsker denne service, kan vælge at få leveret lagner, dynebetræk, pudebetræk, håndklæder, viskestykker med mere

Når du er blevet visiteret til ydelsen kan du vælge imellem tre forskellige leverandører:

  • De Forenede Dampvaskerier
  • Berendsen

Valg af leverandør sker igennem Visitationen. Herefter vil leverandøren kontakte dig. 

Tøjvaskeordning

Det koster 180 kroner om måneden for at være tilmeldt tøjvaskeordningen

Linnedservice

Det koster 241 kroner om måneden at være med i linnedserviceordningen. 

Betaling foregår som udgangspunkt ved at beløbet trækkes månedligt i din pension.

Følgende skæringsdatoer gælder ved betaling af abonnementet:

  • Ved tilmelding efter visitation gælder det, at betaling sker fra den førstkommende måned. Sker tilmelding eksempelvis den 1. november eller senere på måneden, vil betaling blive opkrævet fra december. Levering af den pågældende service påbegyndes dog med det samme. 
  • Ved framelding (herunder også dødsfald eller flytning til plejebolig) gælder det, at man skal betale hele abonnementsafgiften for den måned, hvor frameldingen sker. Sker framelding eksempelvis den 1. december eller senere på måneden, betaler man abonnement for hele december.

Betaling for tøjvask og linnedservice kan ikke sættes i bero for mindre end tre måneder ad gangen. Det gælder kun selve betalingen. Selve leveringen kan godt sættes i bero efter behov.  Abonnementet vil blive afvisiteret, hvis det frameldes. Ved gentilmelding efter 3 måneder kræver det således en revisitation.

Har du spørgsmål eller reklamationer vedrørende tøjvaskeordningen skal du enten henvende dig direkte til det vaskeri, som du er tilmeldt, eller du kan kontakte Visitationen.

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Visiteret hjælp i dagligdagen