ExorLive

ExorLive er til borgere, der skal have lavet træningsprogram fx i forbindelse med et genoptræningsforløb.

Formålet med ExorLive er, at borgeren får et individuelt træningsprogram til at selvtræne i eget hjem. Borgeren har mulighed for at få deres træningsprogram udskrevet på papir, som indeholder billeder og beskrivelser af øvelserne samt en QR kode, som kan vise en video af øvelserne. Borgeren kan også vælge at få tilsendt træningsprogrammet elektronisk. På den måde har borgeren mulighed for at se øvelser og beskrivelser samt klikke på den enkle øvelse og få en video vist af øvelsen.

Målgruppen: Borgere som går i et genoptræningsforløb og har brug for et hjemmetræningsprogram.

Resultat: Terapeuterne på Træningscenter Gladsaxe udarbejder individuelle træningsprogrammer til borgere, der skal træne i eget hjem. Programmet tilgås via en computer eller tablet. Det er muligt at udarbejde standardtræningsprogrammer, som kan deles mellem terapeuter og således også anvendes af flere borgere med samme type genoptræningsbehov. Det er muligt ligeledes at lave mere individuelle træningsprogrammer. Programmet er afprøvet af et antal terapeuter og er sat i drift i 2016.

Leverandør: ExorLive

Motion og sundhed