Forebyggende hjemmebesøg

Tre kvinder som tager på forebyggende hjemmebesøg

Hvis du er fyldt 65 år og ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje eller ernæring, kan du få forebyggende hjemmebesøg.

Når du fylder 75 år modtager du et brev med et tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Hvis vi sammen vurderer, at du har behov for det, får du tilbudt et årligt besøg, når du er mellem 75 år og 80 år.

Når du fylder 80 år, bliver du inviteret til et informationsmøde, men du kan også vælge at få et besøg i hjemmet i stedet. Derefter vil du automatisk få tilsendt et brev om året med en fastsat dato og klokkeslæt for et besøg. Du kan altid aflyse besøget, hvis du ikke ønsker det.

Hvis du er mellem 65 år og 80 år, og du er i en særlig sårbar situation, kan du også få et forebyggende hjemmebesøg, du eller dine pårørende kan selv henvende jer. Er du blevet enke eller enkemand bliver du automatisk tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med besøget er at tale om, hvordan du selv kan fremme din sundhed og forebygge sygdomme. Sammen sætter vi fokus på dine ressourcer og dine muligheder for stadig at klare dagligdagens udfordringer.

Hvad skal vi tale om?

Samtalen vil altid tage udgangspunkt i de emner, som du selv synes er vigtige for at trives. Det kan være emner som kost, motion, bolig, helbred, brug af computer, livskvalitet og behov for aktiviteter eller samvær med andre.                

Ved besøget kan du få foretaget faldscreening, for at undersøge om du er i risiko for at kunne falde, og om du har behov for træning. Du har også mulighed for at få målt dit BMI.

Forebyggende hjemmebesøg

Har du brug for at kunne printe pjecen fra forebyggelseskonsulenter og give den til en pårørende?

Hent pjecen her

Frivilligportalen

Vil du vide mere om frivilligt arbejde eller har du brug for inspiration og information, så kig her.

Frivilligportalen

Kontakt

Forebyggelseskonsulent

Søborg Hovedgade 200
2860 Søborg
Telefon: 21 76 43 84
forebyggendehjemmebesog@gladsaxe.dk

Telefontider

Mandag-Fredag: 8.30-9.00

Motion og sundhed