Forebyggende hjemmebesøg

Hvis du er fyldt 65 år og ikke modtager hjemmehjælp (personlig pleje eller ernæring), kan du kontakte visitationen med henblik på at få forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg.

Jeg vil gerne have besøg

Når du fylder 75 år vil du modtage et brev med et tilbud om forebyggende besøg. Besøget vil danne grundlag for om du skal have tilbudt besøg når du er mellem 75 år og 80 år.

Når du fylder 80 år, vil du automatisk få tilsendt et brev om året med en fastsat dato og klokkeslæt for et besøg. Du kan altid aflyse besøget, hvis du ikke ønsker besøg.

Jeg er i en sårbar situation

Hvis du er mellem 65 år og 80 år, og du er i en særlig sårbar situation kan du også få et forebyggende hjemmebesøg og du eller dine pårørende kan selv henvende sig, hvis du ønsker besøg af en forebyggelseskonsulent. Er du blevet enke eller enkemand vil du også få tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

Hvornår kan jeg kontakte en forebyggelseskonsulent

Du kan kontakte forebyggelseskonsulenterne mandag til fredag mellem kl. 08.30-09.00 på telefon 21 76 43 84. Du kan også sende dem en mail til forebyggendehjemmebesog@gladsaxe.dk 

Hvorfor skal jeg have besøg?

Formålet med besøget er, at tale om, hvordan du selv kan fremme din sundhed og forebygge sygdomme. Sammen sætter vi fokus på dine ressourcer og dine muligheder for stadig at klare dagligdagens udfordringer.

Samtalen vil altid tage udgangspunkt i de emner, som du selv synes er vigtige for at trives. Det kan være emner som kost, motion, bolig, helbred, brug af computer, livskvalitet og behov for aktiviteter eller samvær med andre.                

Ved besøget kan du få foretaget faldscreening, for at undersøge om du er i risiko for at kunne falde, og om du har behov for træning. Du har også mulighed for at få målt dit BMI.

Kan jeg søge om hjemmehjælp ved besøget?

Nej - besøget drejer sig alene om forebyggelse og sundhedsfremme. Samtalen er fortrolig, forebyggelseskonsulenten er underlagt tavshedspligt og journaliserer ikke dine oplysninger.

Hvis du ønsker at søge hjemmehjælp skal du kontakte visitationen på telefon 39 57 55 53 alle hverdage mellem kl. 09.00 -14.00 eller via mail sofvis@gladsaxe.dk

Forebyggende hjemmebesøg

Har du brug for at kunne printe pjecen fra forebyggelseskonsulenter og give den til en pårørende?

Hent pjecen her

Frivilligportalen

Vil du vide mere om frivilligt arbejde eller har du brug for inspiration og information, så kig her.

Frivilligportalen

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Motion og sundhed