HomeRehab - genoptræning derhjemme

En tablet med information om træningsøvelser og dagbogsfunktion. Terapeuterne på Træningscenter Gladsaxe kan følge med og give feedback på dagbogen. Tabletten bliver udleveret i forbindelse med opstart af træningsforløb og afleveres først tilbage seks måneder efter træningsforløbet er afsluttet.

Formål: At undersøge om borgere, som får tildelt en tablet med træningsøvelser og dagbogsfunktion, klarer sig bedre efter endt træningsforløb end borgere uden.

Målgruppe: Borgere som deltager i træningsforløb på Træningscenter Gladsaxe.

Resultat: Borgere og terapeuter var tilfredse med forløbet og fandt produktet let at anvende og motiverende. Terapeuterne som havde været involverede i projektet vurderede imidlertid, at der i forvejen er mange forskellige træningsteknologier i brug på Træningscenter Gladsaxe. Derfor blev det vurderet, at der lige nu ikke er plads til produktet i viften af øvrige tilbud. Projektet blev afsluttet i 2016.

Leverandør: AidCube

Motion og sundhed