Virtuel genoptræning

Virtuel genoptræning er et teknologisk hjælpemiddel, så borgere, i forbindelse med deres genoptræning, kan træne i eget hjem via en skærm med indbygget kamera.

Nem og fleksibel rehabilitering

Med Virtuel genoptræning kan du træne i egen bolig, når du har tid og lyst, fremfor at skulle møde op på træningscenteret til et fast tilrettelagt træningshold. Træningsprogrammet er individuelt tilpasset, og giver dig mulighed for at træne flere gange dagligt for en nemmere og mere effektiv rehabilitering.

Hvordan virker Virtuel genoptræning

Via en skærm med indbygget kamera bliver du instrueret i en række træningsøvelser, som er individuelt tilpasset dig og din rehabilitering. På skærmen kan du samtidigt se dig selv træne. Kameraet registrerer dine bevægelser og giver dig besked, om du udfører bevægelserne korrekt.

Oplysningerne om dit genoptræningsforløb følges af en terapeut på Træningscenter Gladsaxe, som løbende kan tilpasse øvelserne efter dine behov.

Hvem henvender teknologien sig til

Virtuel genoptræning er til dig, der er bevilliget træning og som vil profitere af at træne hjemme. Det er Træningscenter Gladsaxe der vurderer, hvem teknologien kan gavne.

Er du interesseret i Virtuel genoptræning kan du henvende dig til din terapeut på Træningscenter Gladsaxe.

Her kan du læse mere om Gladsaxe kommunes arbejde med teknologien

Borgere i rehabilitering har afprøvet Virtuel genoptræning

Både borgere i eget hjem og indlagt til rehabilitering har afprøvet Virtuel genoptræning. Træningsteknologien er fortsat under udvikling, og derfor er omfanget af borgere, som har gavn af teknologien, endnu ikke fastlagt.

Resultat og status på projektet

Personalet oplever, at Virtuel genoptræning øger borgernes mulighed for at træne mere. Men erfaringerne viser også, at der er behov for yderligere individuel tilpasning og vejledning af borgere, der træner foran en skærm. Virtuel genoptræning har endnu ikke vist sig at være tidsbesparende for personalet.

Virtuel genoptræning er i dag et fast tilbud og en del af kommunens kvalitetsstandarder. Tilbydes du vedligeholdende træning er denne løsning således en mulighed.

For at finde en måde hvorpå løsningen implementeres i driften fortsætter projektet i 2018.

Leverandør

Welfare Denmark

Motion og sundhed