Hospice

Hvis du er uhelbredeligt syg og døende, kan du tilbringe din sidste tid på et hospice. Her får både du og dine pårørende omsorg.

Hospice

Pasning af nærtstående

Har du en nærtstående, der er alvorligt syg, som du ønsker at passe, kan du søge om pasningsorlov.

Pasning af nærtstående

Plejevederlag

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø hjemme.

Plejevederlag

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken er sammensat af fem overordnede værdier, som skal understøttes i ældreplejen

Værdighedspolitik

Plejeorlov og palliativ indsats

Få et overblik over behandlingstiderne i forbindelse med Plejeorlov og palliativ indsats

Se behandlingstider

Kontakt

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssf@gladsaxe.dk

Ledelse

Afdelingschef
Herle Klifoth
sofhek@gladsaxe.dk
Seniorer