Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på hospice, hvis du er alvorligt syg uden udsigt til helbredelse

Hvad er et hospice?

Et hospice er et sted, hvor du kan bo i din sidste tid, hvis du er uhelbredeligt syg og døende. Du får behandling af sygeplejersker, læger, fysioterapeut, præst og psykolog. Et hospice er både for dig og dine pårørende, og omsorg og pleje bliver tilrettelagt sammen med jer.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

  • du skal selv ønske at komme på hospice
  • du skal have en uhelbredelig fremskreden sygdom, og din behandling skal være afsluttet
  • du skal være med på, at hjælpen på hospicet er lindrende og ikke helbredende.

Hvor finder jeg hospicer?

Du frit kan vælge et hospice i nærheden af din familie, uanset hvilken kommune du bor i. På Hospice Forum Danmarks hjemmeside finder du adresseoplysninger og links til alle hospicer. Du kan også se hvor mange sengepladser, der er i din region.

Hvad koster det?

Det gratis at komme på hospice, hvis du opfylder kriterierne, og der er plads.

Hvordan får jeg plads på hospice?

Din læge kan indstille dig til ophold på hospice.

Opret livstestamente

Du kan oprette et livstestamente, hvis du ikke vil have livsforlængende behandling.

Lovgivning

Du kan se de gældende regler om hospicer i sundhedsloven.

Du kan se, hvor mange hospicepladser der skal være i hver region i:

Læs også

Du kan få mere information på de enkelte hospicer og hos Hospice Forum Danmark.

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Publiceret den 15-04-2019
Opdateret den 03-10-2019

FORM-nummer: b3f13531-9160-11de-baf0-0050c2490048
FORM-navn: Dødsfald

Kontakt

Visitationen - Hjælp til seniorer

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 55 53
Send digital post

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Når livet slutter