Ældrecheck

Ældrechecken er et tillæg til folkepensionen, som er beregnet ud fra din personlige indkomst og likvide formue.

Du kan kun få ældrecheck, hvis du den 31. december året før havde ret til folkepension. Du kan ikke få ældrecheck, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få ældrecheck. Du kan ikke få ældrecheck, hvis din såkaldte ’likvide formue’ er for stor. Den likvide formue er:

 • indestående i pengeinstitut
 • kontanter
 • obligationer
 • pantebreve
 • aktier
 • nedsparingslån, investeringsforeningsbeviser og andre værdipapirer.
 • Likvid formue i udlandet har også betydning for beregningen.

Vær opmærksom på, at:

 • Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.
 • Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue pr. 1. januar regnet med.
 • Det er ikke sikkert, du kan få ældrecheck, hvis du bor i udlandet. Det afhænger af, hvilket land du bor i.

Ældrechecken bliver udbetalt til de folkepensionister, der:

 • har en personlig tillægsprocent større end nul
 • har en likvid formue, der er mindre end formuegrænsen 87.900 kr. (2019). Du skal som hovedregel ikke selv søge om ældrecheck, når du bor i Danmark. Den bliver udbetalt første gang året efter, du er blevet folkepensionist, hvis du har oplyst din aktuelle formue til Udbetaling Danmark.

Du  selv være opmærksom på at søge om ældre check, hvis der sker ændringer i din formue og indkomst, der kan have gjort dig berettiget til ældrecheck.

Folketinget har vedtaget en lovændring, der betyder, at din pension fra den 1. januar 2015 automatisk bliver beregnet ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Du skal derfor sørge for, at din forskudsopgørelse ved starten af året er korrekt, så du får udbetalt korrekt ældrecheck den 1. februar i året.

Som folkepensionist kan du max. få udbetalt 17.600 kr. pr. år (2019) i ældrecheck. Du skal betale skat af beløbet.

Størrelsen af din ældrecheck afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i ældrecheck. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Vær opmærksom på, at der er en bagatelgrænse for udbetaling af ældrecheck, og derfor udbetales beløb under 200 kr. ikke.

Har du ikke altid boet i Danmark, får du måske nedsat folkepension, såkaldt ’brøkpension’. I så fald bliver din ældrecheck sat tilsvarende ned.

Hvis du mener, at du har ret til ældrecheck, skal du søge om ældrecheck hos Udbetaling Danmark senest den 31. juli. Ellers har du ikke mulighed for at få ældrecheck for indeværende år.

Ældrechecken bliver udbetalt én gang om året. Pengene bliver udbetalt sammen med  din folkepension den sidste hverdag i januar.

Kontakt

Pension og Enkeltydelser

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 00
Send digital post

Pension og økonomi