Lån til ejendomsskatter

Hvis du ejer fast ejendom, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskatter, også kaldet indefrossen ejendomsskat. Det vil sige, at kommunen med sikkerhed i den faste ejendom, yder et lån i ejendommen svarende til ejendomsskatter mv.

Spar turen til Rådhuset

Du kan med fordel spare turen til rådhuset, når du har et spørgsmål om lån til betaling af ejendomsskatter. I stedet kan du kontakte os enten via kommunens digitale postkasse, via e-mail elaan@gladsaxe.dk eller telefonisk på telefon 39 57 58 06. Telefonerne er åbne alle ugens hverdage i tidsrummet 9.00 – 14.00.
Hvis vi vurderer, at det er en fordel at mødes, så aftaler vi et møde, som finder sted i Borgerservice på Gladsaxe Rådhus.

Ansøgning om lån

Betingelserne for at søge lån er, at du enten

 • har nået folkepensionsalderen jf. lov om social pension, eller
 • får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. eller lov om delpension, eller
 • modtager efterløn

Herudover er der visse betingelser omkring friværdi mv., der skal være opfyldt, for at du kan få lånet. 

Lån kan kun ydes med virkning fra 1. januar eller 1. juli, hvor ejendomsskatterne i Gladsaxe Kommune forfalder til betaling. Ansøgning om lån med virkning fra forfaldsdatoen (henholdsvis 1. januar eller 1. juli) skal være modtaget i kommunen inden forfaldsdatoen, og betingelserne for at opnå lånet skal være opfyldt inden forfaldsdatoen, ellers vil der først kunne ydes lån fra den efterfølgende forfaldsdato.

Hent ansøgningsskema her.

Rentebetaling af lån 

Indenrigsministeriet fastsætter årligt i oktober måned renten for det efterfølgende år.
Renten for 2015 udgør 1,64 % og for 2016 udgør den 1,41 %. Renten er gældende for alle lån - nye som gamle.
Renterne er ikke fradragsberettigede. Dog vil renter, der tilskrives lånet fra 1. januar 2011, blive reduceret med et nedslag, ved indfrielse af lånet.
Nedslaget i de påløbne renter udgør i 2011 33 %, i 2012 32 % og i 2013 31 %. I de følgende år reduceres nedslaget årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

Rykning i forbindelse med låneomlægning 

Kommunen rykker kun for omlægning af realkreditlån, når vi skal.

Ved en forespørgsel om rykning i forbindelse med en omprioritering, skal kommunen altid have dokumenteret følgende oplysninger om såvel det gamle som det nye lån:

 • Hvilket/hvilke lån der indfries
 • Restgælden på det/de lån der indfries
 • Restløbetiden på det/de lån der indfries. Hvis det gamle låns løbetid er lig med, eller mindre end, 20 år på omlægningstidspunktet, kan der ikke opnås accept af en omlægning til et nyt 30 årigt lån
 • Afdragsprofilen på det/de lån der indfries (afdragsfriperioder m.m.)
 • Hvordan omkostningerne for det ny lån er beregnet
 • Størrelsen på det nye lån
 • Hvilken løbetid der er på det nye lån
 • Afdragsprofilen på det nye lån (omfang af afdragsfriperioder m.m.)
 • Størrelsen på det kontante provenu – efter fradrag af samtlige udgifter til omprioriteringen, herunder indfrielse af lån (Gladsaxe Kommunen accepterer et kontantprovenu på maximalt 7.500 kr.).

Indfrielse af lån

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal indfries, når ejendommen skifter ejer eller når ejeren dør. I de tilfælde, hvor en ægtefælle overtager ejendommen og hensidder i uskiftet bo, kan lånet fortsætte, under forudsætning af, at ægtefællen opfylder kravene for at få lån til betaling af ejendomsskatter.

Kontakt

Erhverv, vækst, økonomi og udvikling

Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Kontaktperson


Annette Turgul
Telefon: 39 57 58 06


Helle B. Thorning
Telefon: 39 57 58 54

Pension og økonomi