Tilskud til tandbehandling til folkepensionister

Som folkepensionist har du mulighed for at ansøge om tilskud til tandbehandling.
Der findes forskellige typer af tilskud/ tillæg: helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg.
Her kan du læse mere om reglerne, og hvordan du søger.

Du har helbredstillæg

Hvis du har helbredstillæg, kan der ydes tilskud til den del af tandbehandlingen, hvor der også ydes tilskud efter sundhedsloven. Helbredstillæg beregnes på baggrund af den personlige tillægsprocent. Hvis din tillægsprocent er 100, ydes der tilskud med 85 procent af den del af behandlingen, hvor der også ydes tilskud efter sundhedsloven. Tillægsprocenten beregnes af Udbetaling Danmark på baggrund af dine og din evt. ægtefælles/samlevers indtægtsforhold. Formuegrænsen for helbredstillæg er 87.900 kr. (2019). Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, fratrækkes tilskud derfra, før der beregnes helbredstillæg.

Du ikke har helbredstillæg

Hvis du ikke har helbredstillæg, kan du søge om dette ved at følge linket under selvbetjening nederst på denne side. Det er obligatorisk at søge om helbredstillæg digitalt. Hvis du har brug for hjælp eller ikke er i stand til at søge digitalt, kan du kontakte Pension og Enkeltydelser på telefonnr. 39 57 60 00. Hvis du er berettiget, modtager du et helbredskort, som du skal medbringe og fremvise, når du skal til tandlæge.

Du kan søge om udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser. Hvis du i stedet ønsker en fast protese (f.eks.  krone eller bro) beregnes der et udvidet helbredstillæg i forhold til prisen på den type aftagelige tandprotese, som alternativt ville være nødvendig.

Kommunen skal altid foretage en faglig vurdering af, om udgiften er nødvendig, og om du opfylder betingelserne for at få udvidet helbredstillæg. Formuegrænsen for udvidet helbredstillæg er 87.900 kr. (2019). Hvis du er berettiget til udvidet helbredstillæg, vil dette blive beregnet ud fra procenten på dit helbredskort og kommunens prisaftale (se nedenfor). Er du medlem af Sygeforsikringen danmark fratrækkes tilskud derfra, før kommunen beregner udvidet helbredstillæg.

Kommunen skal bruge et behandlingsoverslag eller en erklæring fra din tandlæge eller tandtekniker.
Du skal være opmærksom på, at du ikke skal gå i gang med behandlingen, før du har modtaget en afgørelse fra kommunen.

Søg digital om udvidet helbredstillæg

Du søger om udvidet helbredstillæg ved at følge linket under selvbetjening nederst på denne side. Det er obligatorisk at søge om udvidet helbredstillæg digitalt. Hvis du har brug for hjælp eller ikke er i stand til at søge digitalt, kan du kontakte Pension og Enkeltydelser.

Ud over helbredstillæg til tandbehandling og udvidet helbredstillæg til tandproteser, kan du søge om et personligt tillæg. Ved behandling af ansøgningen foretager Pension og Enkeltydelser en konkret og individuel vurdering af, om dine økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Du kan søge om et personligt tillæg til den del af en tandbehandling, som ikke dækkes af helbredstillægget (helbredskortet) eller udvidet helbredstillæg. Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt, at du får lavet en fast protese (f.eks. en krone eller bro), kan du søge om et personligt tillæg hertil, hvis udgiften til den faste protese er større end udgiften til den aftagelige tandprotese, der alternativt ville være nødvendig. Pension og Enkeltydelser sender brev til dig, når vi modtager behandlingsforslag fra din tandlæge. Det er ikke sikkert, at du vil være berettiget til et personligt tillæg, men for at kunne vurdere sagen samlet, beder vi dig søge, så vi kan afgøre din sag hurtigst muligt.

Ansøg digitalt om personligt tillæg

Du søger om et personligt tillæg ved at følge linket under selvbetjening nederst på denne side. Det er obligatorisk at søge om personligt tillæg digitalt. Hvis du har brug for hjælp eller ikke er i stand til at søge digitalt, kan du kontakte Pension og Enkeltydelser

Hvis du søger om tilskud til større tandbehandling med f. eks krone, bro eller implantat, skal behandlingsforslaget vurderes af kommunens tandlægekonsulent. Pension og Enkeltydelser vil til brug for vurderingen indhente yderligere oplysninger hos din tandlæge.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Seniorer

Søg helbredstillæg

Her kan du online søge om tilskud til udgifter, du har på grund af problemer med dit helbred, hvis du er pensionist og vanskeligt stillet økonomisk.

Søg helbredstillæg (helbredskort)

Søg helbredstillæg

Her kan du online søge om tilskud til udgifter, du har på grund af problemer med dit helbred, hvis du er pensionist og vanskeligt stillet økonomisk.

Søg helbredstillæg (helbredskort)

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Her kan du søge om helbredstillæg som pårørende eller nærtstående.

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Her kan du søge om helbredstillæg som pårørende eller nærtstående.

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Søg personligt tillæg

Her kan du som pensionist søge digitalt om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Søg personligt tillæg

Søg personligt tillæg

Her kan du som pensionist søge digitalt om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Søg personligt tillæg

Udvidet helbredstillæg - Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Som tandtekniker og tandlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Udvidet helbredstillæg - Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Som tandtekniker og tandlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Kontakt

Pension og Enkeltydelser

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 00
Send digital post

Pension og økonomi