Tilskud til tandbehandling for seniorer

I forbindelse med tandbehandling har du mulighed for at søge tilskud hos kommunen. Der findes forskellige typer af tilskud eller tillæg: Helbredstillæg og Personligt tillæg.

Helbredstillæg

Der ydes helbredstillæg til betaling af folkepensionisters egne udgifter til tandlægeydelser som sundhedsloven giver tilskud til. Der gives desuden helbredstillæg til pensionistens egne udgifter til aftagelige tandproteser såfremt kommunen vurderer at udgiften er nødvendig. Helbredstillæg gives på baggrund af den personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er 100 dækkes 85 procent af egenbetalingen til sygesikrede ydelser og aftagelige tandproteser.

Hvor kan jeg søge om Helbredstillæg

Den personlige tillægsprocent beregnes på baggrund af formue- og indtægtsforhold. Du kan søge om helbredstillæg ved henvendelse til Pensionsteamet i Borgerservice. 

Ved almindelige tandlægeydelser efter sundhedsloven, har du et retskrav på tilskud, blot ved at vise dit helbredskort.

Protesebehandling og helbredstillæg

Hvis du er berettiget til helbredstillæg og skal have protesebehandling, skal du bede din tandlæge om sende et overslag på den ønskede behandling til pensionsteamet i Borgerservice. Kommunen skal vurdere om udgiften er nødvendig og du skal afvente en bevilling fra kommunen før behandlingen kan gå i gang.

Personligt tillæg

Udover helbredstillæg kan der gives personligt tillæg til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen trætter en afgørelse, om du er berettiget et personligt tillæg. Det afhænger af nærmere individuel vurdering af dine økonomiske forhold.

Hvor kan jeg søge om personligt tillæg

Hvis du ønsker at modtaget et personligt tillæg, skal du kontakte pensionistteamet i Borgerservice.

Du har ikke retskrav på personligt tillæg.

Hvornår kan jeg modtage et personligt tillæg

Du kan modtage et personligt tillæg til den del af egenbetalingen for sygesikrede behandlinger, som helbredstillægget ikke dækker. Du kan også søge om personligt tillæg til behandlinger som ikke er dækket af helbredstillægget for eksempel kroner og faste broer.

Udover den økonomiske vurdering sker der også i hvert tilfælde en konkret tandlægelig vurdering af, hvorvidt behandlingen er den billigste fagligt forsvarlige og om behandlingen er nødvendig. I den forbindelse skal nævnes, at man stadig betragter behandling med aftagelige proteser som fagligt forsvarligt. Der kun bevilges tilskud svarende til faste kroner og broer mv., hvis det er den eneste fagligt forsvarlige løsning, og hvis erstatning af den pågældende tand er nødvendig af kosmetiske eller tyggefunktionelle årsager.

Et overslag på din behandling

Din tandlæge skal fremsende et overslag på behandlingen til pensionsteamet i Borgerservice, ved at bruge tandskemaet. Overslaget skal også indeholde et alternativt behandlingsforslag. Du skal afvente en bevilling fra kommunen før du påbegynder behandlingen. 

Kan jeg anvende mit tillæg til en anden behandling

Du kan, hvis du ønsker det, bruge dit tillæg på en anden og dyrere løsning. Hvis du har fået tillæg svarende til en aftagelige protese, men for eksempel ønsker en fast protese eller implantat, kan du gøre det. Du skal bare være opmærksom på at du selv skal betale differencen mellem den oprindelige behandling og den nye behandling.

Hvis min tandlæge er dyrere

Såfremt din tandlæge har honorarer for proteser som ligger ud over den pris Gladsaxe Kommune har indgået overenskomst med tandteknikerforeningen om, skal du selv betale differencen op til den højere pris. Et eventuelt tilskud fra sygeforsikringen Danmark trækker vi altid fra i den udgift.

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Seniorer

Søg helbredstillæg

Her kan du online søge om tilskud til udgifter, du har på grund af problemer med dit helbred, hvis du er pensionist og vanskeligt stillet økonomisk.

Søg helbredstillæg (helbredskort)

Søg helbredstillæg

Her kan du online søge om tilskud til udgifter, du har på grund af problemer med dit helbred, hvis du er pensionist og vanskeligt stillet økonomisk.

Søg helbredstillæg (helbredskort)

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Her kan du søge om helbredstillæg som pårørende eller nærtstående.

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Her kan du søge om helbredstillæg som pårørende eller nærtstående.

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Søg personligt tillæg

Her kan du som pensionist søge digitalt om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Søg personligt tillæg

Søg personligt tillæg

Her kan du som pensionist søge digitalt om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Søg personligt tillæg

Udvidet helbredstillæg - Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Som tandtekniker og tandlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Udvidet helbredstillæg - Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Som tandtekniker og tandlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Kontakt

Pension

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 60 00
Send digital post

Pension og økonomi