Vesterhavet

Vi rejser rundt ved Vesterhavet fra mandag 3. september til fredag 7. september. Du kan tilmelde dig nederst på siden.

Hvor går turen hen?

Vi skal bo på Nymindegab Kro, der ligger i et naturrigt område, hvor skov, hede og hav mødes. Denne Danmarkstur bliver en palet af oplevelser; fantastisk natur, spændende museumsbesøg, et unikt besøg på Esbjerg Havn, en dag i Givskud Zoo. En tur krydret med en masse historie.

Hvornår tager vi afsted?

Vi rejser mandag 3. september og er hjemme igen fredag 7. september.

Pris

Prisen er 4075 kr. pr. person i dobbeltværelse og 4.575 kr. for et enkeltværelse. Hvis du får plads, får du tilsendt en faktura via brev, PBS eller Digital Post.

Pris for ægtefælle, der ikke modtager pension, efterløn eller selvpensionering, er 8.623 kr. 
Alle priser inkluderer bus fra Rådhuset, indkvartering, forplejning uden drikkevarer, udflugter og entré til museer. Deltagerne modtager program samt opkrævning for rejsen.

Tilmelding kan ske på to måder

1. Du kan hente et tilmeldingsskema i Borgereolen i Borgerservice venteareal eller på gladsaxe.dk/danmarksture indtil 7. maj.

2. Eller du kan tilmelde dig rejsen elektronisk på hjemmesiden under gladsaxe.dk/danmarksture  - klik på den ønskede tur og tilmeld dig nederst på siden.


Tilmeldingsfrist er 7. maj

Tilmeldingsfrist er 7. maj 2018. Senest 17. maj vil du få besked, om du har fået plads eller ej på turen.

Rejseforsikring

Du skal selv sørge for rejseforsikring, herunder hjemtransportforsikring.

Har du ikke fået plads, kommer du automatisk på venteliste. Har du spørgsmål til turene, så kontakt Annette Borch på telefon 39 57 55 41 eller anbrbo@gladsaxe.dk

Online tilmelding

Vil du med til Vesterhavet, kan du tilmelde dig online via vores tilmeldingsportal Plan2Learn.

Gå til tilmeldingen

Program for turen

Hvordan er programmet for turen?
Her kan du se programmet for turen til Vesterhavet. 

Se programmet her

Tilmeldingsskema

Du kan downloade tilmeldingsskemaet til Damnarksturene her. Du kan også hente det i Borgerreolen i Borgerservice.

Hent skemaet her

Kontakt

Exception in template (Designs/GX2014/Paragraph/Contact.cshtml): System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Incorrect syntax near '='.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataSet(IDbDataAdapter dataAdapter, Boolean withSchema)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataSet(String sql, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, Boolean withSchema, Dictionary`2 sqlParams)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataSet(String sql, String database, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, Boolean withSchema, Dictionary`2 sqlParams)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataTable(String sql)
  at DisPlay.DW.Models.ContactPerson..ctor(Type personType, Int32 itemId)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ffffcdeaee.GetPersons(Type contactType, String personListName, String heading)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ffffcdeaee.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
ClientConnectionId:3c3afa0b-1706-48f7-a1d9-aacbac04a299
Error Number:102,State:1,Class:15
@inherits RazorTemplateBase<RazorTemplateModel<Template>> @using System.Text @using CustomModules.GeneralFunctions @using DisPlay.DW.Models @using Dynamicweb.Rendering; @using Dynamicweb.Frontend; @using DisPlay.DW.Models; @* don't delete this line, or you don't have intellisense on some classes!! *@ @using TimeSpan = DisPlay.DW.Models.TimeSpan @functions { private string GetPhoneNumbers() { var numbers = new StringBuilder(); foreach (var phoneNumber in GetLoop("Item.OrganizationPhoneNumberList")) { numbers.Append(PhoneNumber.Format(phoneNumber.GetString("Item.OrganizationPhoneNumberList.PhoneNumber"))).Append("<br />"); } return numbers.ToString(); } private string GetContactManagerList() { return GetPersons(ContactPerson.Type.ManagerPerson, "Item.ContactManagerList", "Ledelse"); } private string GetContactPersonList() { return GetPersons(ContactPerson.Type.ContactPerson, "Item.ContactPersonList", "Kontaktperson"); } private string GetPersons(ContactPerson.Type contactType, string personListName, string heading) { var output = new StringBuilder(); var phoneNumbers = new StringBuilder(); foreach (var p in GetLoop(personListName)) { var person = new ContactPerson(contactType, p.GetInteger(personListName + ".Id")); output.Append("<strong>" + person.Title + "</strong><br/>"); output.Append(person.FirstName).Append(" ").Append(person.LastName).Append("<br />"); if (person.ShowEmail && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.Email)) { output.Append("<a href=\"mailto:").Append(person.Email).Append("\">").Append(person.Email).Append("</a>").Append("<br />"); } if (person.ShowWorkPhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.WorkPhone)) { phoneNumbers.Append(person.WorkPhone).Append("<br />"); } if (person.ShowMobilePhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.MobilePhone)) { phoneNumbers.Append(person.MobilePhone).Append("<br />"); } if (person.ShowSharedPhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.SharedPhone)) { phoneNumbers.Append(person.SharedPhone).Append("<br />"); } var phoneNumberOutput = phoneNumbers.ToString(); if (!string.IsNullOrEmpty(phoneNumberOutput)) { output.Append("Telefon: ").Append(phoneNumberOutput).Append("<br/>"); phoneNumbers.Clear(); } } return output.ToString() == string.Empty ? string.Empty : "<h3>" + heading + "</h3>" + output; } private string GetTimeSpans(IEnumerable<TimeSpan> timeSpans) { var output = new StringBuilder(); foreach (var ts in timeSpans) { output.Append(ts.FromDay); if (ts.Closed) { output.Append(": Lukket"); } else { if (!string.IsNullOrEmpty(ts.ToDay)) { output.Append("-" + ts.ToDay); } output.Append(": "); if(!string.IsNullOrEmpty(ts.FromHour)) { output.Append(ts.FromHour).Append(".").Append(ts.FromMinutes); } if(!string.IsNullOrEmpty(ts.ToHour)) { output.Append("-").Append(ts.ToHour).Append(".").Append(ts.ToMinutes); } } output.Append("<br/>"); } return output.ToString(); } } @{ var orgUnitId = GetLoop("Item.Organization").Select(org => org.GetInteger("Item.Organization.Id")).FirstOrDefault(); if (orgUnitId == 0) { return; } var orgUnit = new Organization(orgUnitId); } <div style="width:200px;float:left;" class="contact-box"> <h2>@orgUnit.Name</h2> <p> @if (GetBoolean("Item.ShowAddress")) { @orgUnit.Street<text>&nbsp;</text>@orgUnit.HouseNumber<br> @orgUnit.Zip<text>&nbsp;</text>@orgUnit.City<br> } @if (GetLoop("Item.OrganizationPhoneNumberList").Count > 0) { <text>Telefon: </text> @GetPhoneNumbers() } @if (GetBoolean("Item.ShowFaxNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Fax)) { <text>Fax: </text>@PhoneNumber.Format(orgUnit.Fax)<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowCvrNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.CvrNumber)) { <text>CVR-nummer: </text>@orgUnit.CvrNumber<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowEanNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.EanNumber)) { <text>EAN-nummer: </text>@orgUnit.EanNumber<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowEmail") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Email)) { if (GetGlobalValue("Global:Area.Name") == "kommunen") { <a href="mailto:@orgUnit.Email">@orgUnit.Email</a><br /> } else { <a href="mailto:@orgUnit.Email" id="subsite">@orgUnit.Email</a><br /> } } @if (GetBoolean("Item.ShowSendDigitalEmail") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.DigitalPostAddress)) { <a href="@orgUnit.DigitalPostAddress">Send digital post</a><br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowUrlHomePage") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.HomepageUrl)) { var url = SearchEngineFriendlyURLs.GetFriendlyUrl("/Default.aspx?ID=" + orgUnit.HomepageUrl); <a href="@url"> @(orgUnit.HomepageText == "" ? orgUnit.HomepageUrl : orgUnit.HomepageText) </a><br /> } @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Notes) && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Notes)) { @orgUnit.Notes } </p> @{ var openingHours = GetTimeSpans(orgUnit.OpeningHours); var phoneHours = GetTimeSpans(orgUnit.PhoneHours); } @if (GetBoolean("Item.ShowOpenHours") && !string.IsNullOrWhiteSpace(openingHours)) { <h3>Åbningstider</h3> <p> @openingHours </p> } @if (GetBoolean("Item.ShowPhoneHours") && !string.IsNullOrWhiteSpace(phoneHours)) { <h3>Telefontider</h3> <p> @phoneHours </p> } @GetContactManagerList() @GetContactPersonList() </div>
Danmarksture