Sagsbehandlingstider på hjemmehjælp

Du bør senest fem hverdage efter vi har modtaget ansøgningen om hjemmehjælp, modtage en afgørelse på ansøgningen.

Personlig hjælp:

Borgeren har fået en afgørelse senest fem hverdage efter modtagelse af ansøgning, ved behov for hjemmebesøg til indhentning oplysninger.

Hvis alle oplysninger er til stede, og der ikke er behov for hjemmebesøg, træffes afgørelse fra dag til dag.

Borgeren er visiteret fra dag til dag ved udskrivning fra hospital, da alle oplysninger er leveret fra hospitalet.

Ny leverandør af personlig pleje:

Der må maksimalt gå to hverdage fra visitationen har modtaget henvendelsen, til ny leverandør har opstartet hjælp jævnfør leverandørens kontraktlige forhold.

Praktisk hjælp:

Borgeren har fået en afgørelse senest ti hverdage efter modtagelse af ansøgning, da der altid er behov for hjemmebesøg til at indhente oplysninger.

Sagsbehandlingstider