Påmindelse om medicin

DoseCan er en elektronisk medicinbeholder med display, som hjælper borgeren med at huske sin medicin.

Hjælp til at huske din ordinerede medicin rettidigt

Den elektroniske medicinbeholder husker dig på, at du skal tage din medicin, så du får den rettidigt. Den støtter dig, så du bliver mere selvhjulpen og påmindelsesfunktionen kan give dig og dine pårørende større tryghed.

Hvordan virker DoseCan

DoseCan udløser en alarm, når det er tid til, at du tager din medicin. Samtidig kan den sende en påmindelse ud om sideordinerede præparater som for eksempel øjendråber og lignende, hvis det er nødvendigt. Ved hjælp af den tilhørende DoseCan app får du og plejepersonalet overblik over dit medicinindtag.

Låget på DoseCan kan også tages af og medbringes i en taske, som en påmindelsesfunktion, når du er ude. DoseCan kan indeholde op til 16 pilleæsker eller 14 dages medicin indpakket i ruller.

Hvem henvender teknologien sig til

DoseCan er til dig, der har svært ved at huske at tage din medicin, og som modtager hjemmepleje. Modtager du hjemmepleje og vil du gerne afprøve DoseCan, kan du kontakte dit hjemmeplejedistrikt.

Resultat og status på projektet

For at finde en måde hvorpå løsningen implementeres i driften fortsætter projektet i 2018. Derudover afprøves otte medicinboksene i udvalgte botilbud; tre på Kellersvej 6 og fem på Cathrinegården. Afprøvningen skal vise, om medicinboksene kan anvendes som et medarbejderredskab til at sikre korrekt medicinhåndtering.

Her kan du se mere om DoseCan i praksis

https://youtu.be/LLnWx5forsI

Leverandør

Dosesystem

Seniorer og sundhed