Gladsaxe Mødested

Gladsaxe Mødested er et værested uden rusmidler der bl.a. tilbyder hygge, nærvær, og et billigt måltid.

Gladsaxe Mødested

Kagsåhuse

Kagsåhuse er et boligsocialt tilbud til borgere med misbrug af rusmidler. Beboerne har særlige sociale vanskeligheder der gør, at de har svært ved at indgå i et almindeligt boligmiljø.

Kagsåhuse

Tornehøjgård

Tornehøjgård et § 110 - botilbud for hjemløse med misbrug. Botilbuddet rummer 20 personer med et aktivt misbrug.

Tornehøjgård
Alkohol og stoffer