Kagsåhuse

Målet med Kagsåhuse er at yde hjælp, omsorg og støtte til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder til beboerne.

Hvad er Kagsåhuse?

Kagsåhuse er et boligsocialt tilbud til borgere med misbrug af rusmidler. Beboerne har særlige sociale vanskeligheder der gør, at de har svært ved at indgå i et almindeligt boligmiljø. Alle beboere har mistet fysiske og/eller sociale færdigheder, og de er karakteriseret ved, at de kan:

  • have et misbrug af alkohol, narkotika, medicin eller et blandingsmisbruG
  • være ude af stand til at bo i en almindelig bolig uden støtte
  • have en daglig adfærd, der vanskeligt lader sig indpasse i almindeligt boligmiljø
  • have langvarig ledighed og være på overførselsindkomst
  • have sociale og psykiske problemer
  • kan få gavn af støtten fra medarbejdere og samspillet med de øvrige beboere

Hvem er ansat?

Der er i alt ansat fire personer på Kagsåhuse; to social- og sundhedsassistenter, en social- og sundhedshjælper og en leder.

Boligen og området

Kagsåhuse består af 13 lejligheder på hver 37 kvadratmeter med entré, toilet, tekøkken og værelse. Der er adgang fra alle lejligheder til en svalegang. Der er også elevator. Til alle lejligheder hører et kælderrum. Der er fællesvaskeri i kælderen og i hverdagene kan beboerne bruge det fælles opholdsrum med køkken i tidsrummet 8.00 – 15.00, søndag dog 9.00 - 14.00 Der er en stor græsplane med overdækket terrasse og egen parkeringsplads.

Dagligdagens rytme

På hverdage fra kl. 8.00 – 9.00 er der morgenmad i fælleslokalet. Der serveres varm mad til frokost kl. 12.30. I løbet af dagen er der individuel støtte til og samtaler med dig, ligesom at du kan blive fulgt behandling, lægesamtaler osv. Hvis du har brug for det. Beboerne kan få støtte til at administrere økonomiske forhold, indkøb, at lave mad, at gøre rent og personlig hygiejne.

Du kan tage del i de daglige gøremål og aktiviteter i huset. Du har også mulighed for at komme med på forskellige ture, bruge computere, TV og spille forskellige spil.

I fælleslokalet er der personale tilstede fra kl. 8.00 til 15.30, dog søndag 9.00 - 14.00, og vi holder blandt andet det månedlige husmøde her. I fælleslokalet er indtagelse af alkohol og stoffer ikke tilladt.

Vil du ikke selv lave mad, kan du tilmelde dig vores madordning, som på hverdage består af morgenmad og varm mad til frokost. Hvis du ønsker at købe mad om aftenen og i weekenden, kan du få den leveret udefra.

Værdier og normer

Der er vigtigt for os at:

  • Behandle alle beboere med respekt og vise dem tillid
  • Give beboerne en så normal hverdag som muligt
  • Styrke den enkelte beboers selvværd
  • Aktivere beboerne i forhold til egen livssituation og styrke deres muligheder for øget livskvalitet

Brugerbestyrelse

I Brugerbestyrelsen og på Husmøder, træffer vi i fællesskab de beslutninger, der skal sikre det gode liv på Kagsåhuse.

Praktiske oplysninger

Kagsåhuse er omfattet af Lejeloven. Det betyder, at du kan søge boligstøtte efter gældende regler, men du må ikke samtidig have en anden lejebolig.

Ønsker du at bo på Kagsåhuse?

Ledige pladser bliver fordelt efter behov. Det betyder, at det er den borger, som kommunen vurderer, har størst behov, som bliver tilbudt den ledige plads. Derfor kan du også sige nej tak til en plads uden, at det har nogen konsekvenser for, hvor hurtigt du bliver tilbudt en ny plads.

Priser på Kagsåhuse

Du kan kontakte Kagsåhuse for at høre nærmere om priserne

Bo- og opholdstilbud for misbrugere