Tornehøjgård

Tornehøjgård et § 110 - botilbud for hjemløse med misbrug. Botilbuddet rummer 20 personer med et aktivt misbrug. Nogle af beboerne har også sindslidelser.

Hvem er ansat?

Der er ansat cirka 27 medarbejdere med forskellige funktioner.

Boligen og området

Alle 20 beboere har eget værelse med bad. Alle værelser er møblerede med seng, bord og stol. I hovedbygningen er etableret fælles opholds- og spiserum, centralt køkken og kontor for personalet.

Tornehøjgård fremstår som en firelænget gård med plads til beboere i de tre længer og med administrationsbygning i den fjerde længe. Botilbuddet er beliggende tæt på flere kolonihaveforeninger og tæt på Hillerødmotorvejen.

Dagligdagens rytme

Under dit ophold på Tornehøjgård har du mulighed for at få hjælp til personlig hygiejne, praktiske opgaver som rengøring af værelse, vask af tøj med mere. Vi tilbyder rådgivning og vejledning om diverse almindelige dagligdags funktioner. Vi arbejder med optræning af sociale færdigheder som for eksempel netværksdannelse.

Ønsker du at bo på Tornehøjgård?

Du kan blive optaget på Tornehøjgård ved personlig henvendelse eller gennem kontakt med sagsbehandleren i din kommune. Optagelse i botilbuddet afhænger af, om du opfylder betingelserne i serviceloven, og om der er en ledig plads.

Læs også mere på Tornehøjgårds egen hjemmeside.

Bo- og opholdstilbud for misbrugere