Forebyggende samtale om alkohol

Har du eller andre nogensinde været bekymret for dine alkoholvaner?

Mere end 90 procent af danskerne over 15 år drikker alkohol. 8 procent i Gladsaxe har et storforbrug af alkohol. Alkohol og sundhed hænger tæt sammen. Derfor er spørgsmål om alkohol altid aktuelle, måske også for dig? 

Hvad er en forebyggende samtale om alkohol? 

Hånd afviser øl

Samtalen kan inspirere dig til at tænke over dit eget forbrug og din holdning til alkohol og evt. give dig redskaber til at ændre det, du ønsker. Til samtalen kan vi blandt andet komme ind på følgende: 

  • Dit forbrug og dine alkoholvaner?  
  • Hvad betyder det for dig at drikke alkohol?  
  • Er du eller dine omgivelser bekymret over dit forbrug?  
  • Har du overvejet at nedsætte dit forbrug?  

Målgruppe 

Gladsaxe kommune tilbyder Forebyggende samtale om alkohol til borgere over 18 år.  

Tilmelding 

Man kan som borger selv henvende sig, eller man kan blive henvist af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.  
Ring og bestil tid på Gladsaxe Forebyggelsescenter på
telefon 39 57 57 57 eller send en mail til forebygalkohol@gladsaxe.dk  

Tid og sted

Samtalen foregår i Gladsaxes Kommunes Forebyggelsescenter og afholdes individuelt efter behov og aftale. Hvis du ønsker det, må du gerne have et familiemedlem eller en ven med.  

Forløb 

Et samtaleforløb består af op til 5 samtaler af ca. 30-45 minnutters varighed. Hvis du ønsker det, kan samtalen være anonym.  

Praktisk information

Pris 

Tilbuddet er gratis. 

Transport 

Tilbuddet omfatter ikke kørsel. 

Test dig selv - drikker du for meget?

Kontakt

Forebyggelsescentret

Søborg Hovedgade 200
2860 Søborg
forebyggelsescenter@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 10.00-14.00
Fredag-Fredag: 10.00-12.00

Telefontider

Mandag-Torsdag: 10.00-14.00
Fredag-Fredag: 10.00-12.00

Alkohol og stoffer