Genoptræning og træning

Gladsaxe Kommune tilbyder flere forskellige slags genoptræning, vedligeholdende træning, forebyggende fysisk træning samt vederlagsfri fysioterapi. Seniorer har mulighed for at benytte sig af de mange motionstilbud og træningshaven ved Træningscenter Gladsaxe er åbent for alle. I nogle tilfælde er det muligt at få kørsel til træning og genoptræning, hvis man ikke kan transportere sig selv. 

Hvis du har været indlagt på hospital og lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, udarbejder lægen en plan for din genoptræning. Genoptræningsplanen sendes elektronisk til Træningsteamet på udskrivelsesdagen. Du bliver kontaktet telefonisk med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende modtager du et brev med tidspunktet og de praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 7 dage talt fra udskrivelsesdagen. Hvis der mod forventning opstår ventetid ud over de 7 dage vil du blive informeret og vejledt om muligheden for at vælge en privat leverandør for din genoptræning i stedet.

Forventning og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Endvidere tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser for eksempel rygestop eller Lær at tackle-kursus er relevante. Du vil også blive instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme.

 Formålet med genoptræningen er:

 • At du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.
 • At du selv kan videreføre træningen uden støtte fra ergo- og/ eller fysioterapeut.
 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt, tilstræbes det endvidere, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvordan foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på træningscentret eller i dit eget hjem. Genoptræningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Træningsteknologi kan hjælpe

Hvis du har fået ny hofte, nyt knæ eller har brug for et generelt løft af kroppens muskler kan træningsteknologi være en del af træningstilbuddet, læs mere i punktet træning med træningsteknologi.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Træningscenter Gladsaxe eller i dit eget hjem. Hvis du bor på et seniorcenter vil træningen foregå der. Genoptræningen kan desuden foregå på De Midlertidige Pladser, såfremt du lever op til kriterierne for et ophold. 

Genoptræning i andre kommuner

Genoptræningen kan efter lov om frit valg tillige tilbydes i andre kommuner, hvis disse accepterer.

Du kan få tilbudt genoptræning, selvom du ikke har været indlagt på hospitalet, for eksempel hvis du har været syg uden at have været indlagt, men har fået sværere ved at klare dagligdags opgaver. Hvis du mener at du har behov for genoptræning kan du kontakte visitationen.

Visiteret genoptræning og afklarende samtale

Hvis du bliver visiteret til genoptræning, vil Visitationen sende elektronisk besked til Træningsteamet, hvorefter du vil blive kontaktet telefonisk med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og de praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Forventninger og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Endvidere tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser kan være relevante. Det kan for eksempel være rygestop eller et Lær at tackle-kursus. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte af træningen, hvis du også træner der hjemme.

Genoptræningen sigter mod:

 • At du ved målrettet og tidsbegrænset genoptræning opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, psykisk og socialt.
 • At du undgår vedvarende eller yderligere svækkelse.
 • At forebygge, at der opstår behov for øget støtte, samt at forebygge hospitalsindlæggelse.
 • At du selv kan videreføre træningen uden støtte fra ergo- og/ eller fysioterapeut.
 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt, tilstræbes det endvidere, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvordan foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på træningscentret eller i dit eget hjem. Genoptræningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Hvis du har brug for et generelt løft af kroppens muskler kan træningsteknologi være en del af træningstilbuddet, læs mere i punktet træning med træningsteknologi.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Træningscenter Gladsaxe eller i dit eget hjem. Hvis du bor på et seniorcenter vil træningen foregå der. Genoptræningen kan desuden foregå på De Midlertidige Pladser, såfremt du lever op til kriterierne for et ophold.

Ønsker visiteret genoptræning

Hvis du ønsker at blive visiteret til genoptræning, skal du kontakte visitationen.

I Gladsaxe Kommune benytter vi træningsteknologi til at understøtte genoptræningsforløb i de tilfælde, hvor det vurderes at løsningen vil bidrage til øget selvstændighed og størst mulig selvhjulpenhed.

Genoptræning af ny hofte eller nyt knæ

Du tilbydes gentræning med træningsteknologien ICURA Trainer, når du har en genoptræningsplan og du skal genoptrænes med en ny hofte eller et nyt knæ. Det er et motiverende og fleksibelt forløb, hvor du får ekstra støtte til daglig træning via træningsteknologien ICURA samtidigt med, at du kommer til opfølgning på et hold på Træningscenter Gladsaxe.

Sådan fungerer ICURA

ICURA består af en smartphone, der indeholder dit daglige program med øvelser på video, og elastikbind med sensorer. Du sætter sensorerne på benene og om livet. Sensorerne måler, hvordan du udfører bevægelserne, og du kan selv følge med på telefonen, om du gør øvelserne rigtigt.

Det betyder, at du kan lave dine daglige øvelser hjemme, i naturen eller på jobbet, når det passer dig bedst.

Træningsteknologien er nem at betjene - også selvom du ikke har erfaring med ny teknologi og smartphones. Folk, der har trænet med ICURA fortæller, at træningen bliver meget mere motiverende og det er rart at kunne træne, når og hvor det passer i dagligdagen.

Når der er fagligt belæg for det, er træning med ICURA kombineret med opfølgninger på hold op til en gang om ugen, det tilbud som kommunen stiller til rådighed.

Feedback

Informationerne om dine øvelser bliver gemt og sendt til fysioterapeuten på træningscentret, som kan følge dine fremskridt og dermed bedre tilrettelægge og justere din genoptræning. Ved den afklarende samtale sker en individuel vurdering og du vil sammen med fysioterapeuten finde ud af, hvorvidt du kan genoptræne med ICURA.

Testet af mange

Genoptræning med ICURA er testet i et forskningsprojekt, hvor flere end hundrede borgere har gennemført deres træning med ny hofte eller nyt knæ via brug af ICURA. De endelige testresultater viser, at der opnås lige så god træningseffekt som ved traditionel træning og høj brugertilfredshed. Mange oplever træningen mere motiverende, blandt andet fordi fysioterapeuten hele tiden kan følge med, også i hjemmetræningen. De endelige resultater af ICURA forskningsprojektet kan læses her

Udviklingen af ICURA

Fysioterapeuter fra Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har udviklet ICURA i samarbejde med it-udviklere fra virksomheden Icura Aps. Det er borgere fra de fire kommuner, der efterfølgende har testet træning med ICURA i et forskningsprojekt i samarbejde med Gentofte Hospital og Syddansk Universitet.

Hjemmetræning med Exorlive

Med Exorlive kan du få et individuelt træningsprogram, som du kan bruge hjemme

 

Du kan blive tilbudt vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86,2 hvis du har, eller er i risiko for at få, betydelige begrænsninger i din fysiske, eller psykiske funktionsevne som følge af sygdom eller skade, der ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse. Hvis du mener at du har behov for vedligeholdende træning, kan du kontakte visitationen.

Visitationen kontakter Træningsteamet

Hvis du bliver visiteret til vedligeholdende træning, vil Visitationen sende elektronisk besked til Træningsteamet, hvorefter du vil blive kontaktet telefonisk med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og de praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Forventninger og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Endvidere tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser kan være relevante. Det kan for eksempel være rygestop eller et Lær at tackle-kursus. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme.

Den vedligeholdende træning sigter mod:

 • At give dig støtte til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 
 • At den vedligeholdende træningsindsats er tilrettelagt på en sådan måde, at den dels forebygger, at problemerne for dig forværres, dels sigter på at fastholde den erhvervede funktionsevne, så du har mulighed for at opnå eller fastholde et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig selvhjulpenhed.
 • At du understøttes i brug af egne ressourcer med fokus på egen indsats under træningsforløbet og efter afslutningen.

Hvordan foregår træningen?

Den vedligeholdende træning foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på træningscentret eller i dit eget hjem.

Hvis du er generelt svækket kan træningsteknologi være en del af træningstilbuddet, læs mere i punktet træning med træningsteknologi.

Forudsætningen for et vellykket træningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår på Træningscenter Gladsaxe eller i dit eget hjem. Hvis du bor på et seniorcenter vil træningen foregå der. Genoptræningen kan desuden foregå på De Midlertidige Pladser, såfremt du lever op til kriterierne for et ophold.

Borgere med demens

For borgere med demens er der et særligt tilbud om vedligeholdende træning på Seniorcenter Bakkegården.

Ønsker visiteret vedligeholdende træning

Hvis du ønsker at blive visiteret til vedligeholdende træning skal du kontakte visitationen og de vil vurdere, om du opfylder kravene for vedligeholdende træning.

Hvis du har KOL, Type 2 Diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, senfølger efter kræft, erhvervet hjerneskade, demens (let til moderat) eller nyopståede lændesmerter kan du få forebyggende fysisk træning efter henvisning fra egen læge. 

Hvis du bliver henvist til forebyggende fysisk træning, vil Træningsteamet kontaktet dig telefonisk med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og praktiske de oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Forventninger og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Ved samtalen tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser er relevante, idet den fysiske træning ofte er en del af et forløb for borgere med kronisk sygdom med flere indsatser.

Sundhedsindsatserne kan for eksempel være:

 • sygdomsmestring
 • ernæringsindsats
 • rygestop
 • forebyggende samtale om alkohol.

Du bliver også instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen. Det giver dig det mest optimale udbytte at følge op på træningen hjemme.

Formålet med den forebyggende fysiske træning er:

 • At forbedre dit funktionsniveau og livskvalitet og at øge dine handlekompetencer.
 • At motivere dig til at være fysisk aktiv, videreføre træningen og opnå gode træningsvaner.
 • Ved langsigtede mål at reducere din samlede risiko for yderligere sygdomsudvikling.
 • Er du erhvervsaktiv og sygemeldt tilstræbes det endvidere, at du opnår et funktionsniveau, der gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvordan foregår træningen?

Træningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt enten på træningscentret eller i dit eget hjem. Træningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Hvis du er generelt svækket, kan træningsteknologi være en del af træningstilbuddet, læs mere i punktet træning med træningsteknologi.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Træningscenter Gladsaxe eller i dit eget hjem.

Ønsker forebyggende fysisk træning

Hvis du ønsker en henvisning til forebyggende fysisk træning, skal du kontakt din egen læge.

Inkontinens (ufrivillig vandladning eller afføring) er en folkesygdom ingen taler om. Den rammer mennesker i alle aldre, 400.000-500.000 danskere har inkontinens. Ved træning hos en specialuddannet fysioterapeut og ved ændring af vaner kan syv ud af ti få afhjulpet problemet.

Problemer med inkontinens

Du kan rette henvendelse til Forebyggelsescentret eller få henvisning fra egen læge:

 • Hvis du er over 18 år og har problemer med at holde på urin eller luft/ afføring.
 • Hvis du efter fødslen får konstateret svag eller ingen knibefunktion af lægen.

Børn med inkontinens

Forældre til børn med inkontinens kan kontakte Sundhedsplejen.

Henvist til træning ved inkontinens

Hvis du bliver henvist til træning ved inkontinens, bliver du kontaktet telefonisk af Træningsteamet med tilbud om tid til en afklarende samtale. Efterfølgende vil du modtage et brev med tidspunktet og de praktiske oplysninger. Den afklarende samtale skal tilbydes indenfor 10 arbejdsdage.

Forventninger og mål for træningen

Ved den afklarende samtale afklares forventninger og mål for træningen med udgangspunkt i dine behov, ønsker og motivation. Fysioterapeuten foretager en gynækologisk undersøgelse af musklerne i din bækkenbund, så øvelserne kan tilpasses til dit behov. Du bliver instrueret i hjemmeøvelser, der oftest er en del af planen, da det giver dig det mest optimale udbytte på din træning hvis du også træner derhjemme. Ved samtalen tager vi stilling til om andre sundhedsindsatser er relevante. Det kan for eksempel være rygestop eller et Lær at tackle-kursus.

Formålet med den forebyggende fysiske træning er:

 • At forbedre dit funktionsniveau og livskvalitet og at øge dine handlekompetencer.
 • At motivere dig til at være fysisk aktiv, videreføre træningen og opnå gode træningsvaner.
 • Det langsigtede mål, der er at reducere din samlede risiko for yderligere udvikling af inkontinens.

Hvordan foregår træningen?

Træningen foregår som udgangspunkt på hold, men kan også foregå individuelt på træningscentret. Træningen kan også indeholde vejledning, rådgivning og selvtræning.

Forudsætningen for et vellykket genoptræningsforløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på Træningscenter Gladsaxe.

Henvisning til træning ved inkontinens

Kontakt egen læge hvis du ønsker henvisning til træning ved inkontinens eller kontakt Træningsteamet på Træningscenter Gladsaxe

Vederlagsfri fysioterapi giver dig mulighed for at modtage fysioterapi, der kan være med til at forbedre og vedligeholde funktioner eller forsinke en forringelse af funktioner. Både hos voksne og børn der har et varigt, svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Henvisning fra egen læge eller speciallæge

For at få vederlagsfri fysioterapi, skal du henvises af egen læge eller en speciallæge. Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af dit aktuelle sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod.

Den vederlagsfri fysioterapi sigter mod:

 • At forbedre, vedligeholde og forsinke en forringelse af funktioner hos dig, der har et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
 • At vedligeholde og om muligt forbedre den erhvervede funktionsevne, så du har mulighed for at opnå eller fastholde et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig selvhjulpenhed. Du understøttes i brug af egne ressourcer under og efter forløbet.

Hvordan foregår træningen?

Vi kan tilbyde dig holdtræning, hvis du har behov for individuel behandling skal du henvende dig til en privatpraktiserende fysioterapeut.

Forudsætningen for et vellykket forløb er, at du er aktiv og deltagende i forløbet.

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår på Træningscenter Gladsaxe.

Ønsker henvisning til vederlagsfri fysioterapi

Kontakt egen læge eller speciallæge hvis du ønsker henvisning til vederlagsfri fysioterapi.

Det er den bagved liggende lovgivning for de forskellige typer af træning og genoptræning, der er afgørende for muligheden for at få hjælp til kørsel. Se evt. uddybning i kommunens kvalitetstandarder her.

Kørsel til genoptræning efter indlæggelse på hospital

Formålet er at dække evt. behov for befordring til og fra genoptræning, hvis du har en genoptræningsplan fra hospitalet.

Kørsel ydes hvis mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

1) Du modtager pension efter de sociale pensionslove
2) Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km
3) Din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder Flextur.

Kørslen er gratis.

Hvis du mener du har behov for denne type kørsel, skal du kontakte Træningsteamet på Træningscenter Gladsaxe på telefon 39 57 47 67, der er telefontid hverdage kl. 8.00-9.00 og kl. 13.00-14.00.

Kørsel til genoptræning uden indlæggelse på hospital, til vedligeholdende træning samt til vederlagsfri fysioterapi

Formålet er at give mulighed for befordring til og fra træningscenter når egen transport ikke er mulig grundet nedsat funktionsevne.

Kørsel kan som hovedregel IKKE ydes hvis:

 • Du kan benytte offentlige transportmidler, herunder flextur.
 • Der er en bil i husstanden, der kan benyttes.
 • Du er berettiget til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.
 • Du er bevilget el-kørestol/scooter, der kan dække behovet.

Der opkræves egenbetaling.

Hvis du mener du har behov for denne type kørsel skal du kontakte visitationen.

Kørsel til forebyggende fysisk træning samt træning ved inkontinens

Formålet er at give mulighed for befordring til og fra træningscenter når egen transport ikke er mulig grundet nedsat funktionsevne.

Kørsel kan som hovedregel IKKE ydes hvis:  

 • Du kan benytte offentlige transportmidler, herunder flextur.
 • Der er en bil i husstanden, der kan benyttes.
 • Du er berettiget til støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.
 • Du er bevilget el-kørestol/scooter, der kan dække behovet.

Der opkræves egenbetaling.

Er du efterlønsmodtager eller pensionist og har lyst til at motionere sammen med andre for eksempel til gymnastik,  badminton eller bowling? Du læse meget mere om vores tilbud om motion til seniorer på siden motion og sundhed for seniorer

Kom så ofte du vil og vær god ved dig selv, styrk din balance og få en stærkere krop.
Hold dig fysisk aktiv i den udendørs træningshave, som er gratis og åben for alle borgere i Gladsaxe Kommune, både borgere i træningsforløb og borgere, der kommer hjemmefra.

På området kan du udfordre din fysik, udholdenhed og balance. I Træningshaven kan du træne din krop i træningsredskaberne. Der er benpres, armcykel og crosstrainer og flere andre redskaber. Du kan udfordre balancen på bakker, trapper, gangbro og stier med ujævnt og forskelligt underlag og gå på den 290 meter afmærkede gangrute på området.

Træningshaven på Træningscenter Gladsaxe

Selvtræningsprogram:
Her kan du printe selvtræningsprogram til træningshaven

Hvor foregår træningen?

Træningshaven ligger ved Træningscenter Gladsaxe ud mod Søborg Hovedgade 190, 2860 Søborg.

Hvornår er der åbent?

Træningshaven har åbent hele dagen og har belysning, så du også kan træne om aftenen.

Kontakt

Træningscenter Gladsaxe, Kildegården

Søborg Hovedgade 190
2860 Søborg
Telefon: 39 57 47 67

Telefontider

Mandag-Fredag: 8.00-9.00
Mandag-Fredag: 13.00-14.00

Sundhed og sygdom