Tilskud til behandling hos fodterapeut

Alle borgere med diabetes, kan én gang om året få 50% tilskud til at få lavet fodstatus og risikovurdering hos en Statsautoriseret Fodterapeut.

Alle med diabetes har ret til 50 % tilskud til én årlig fodstatus og de, der har størst behov, skal have mest hjælp. Den læge, der er din diabetesbehandler, skal lave en henvisning til fodterapeut. Du bestemmer selv, hvilken fodterapeut du vil benytte.

Som diabetiker er det vigtigt, at du behandler dine fødder korrekt for at undgå fodsår. En meget vigtig del af forebyggelsen er en regelmæssig kontakt til en statsautoriseret fodterapeut.

Risikovurdering

Ved den årlige fodstatus laver fodterapeuten en risikovurdering af dine fødder. Det er for at undersøge, om du er i risiko – eller måske allerede har udviklet komplikationer til din diabetes - og hvis du har, så i hvilken grad.

Risikovurderingen har betydning for hvor mange behandlinger hos fodterapeuten, du kan få tilskud til.

Fodterapeuten skal sende resultatet af sine undersøgelser til din diabetesbehandler.

Hvordan får du en henvisning til fodterapeut?

Henvisningen til fodterapeuten bliver sendt elektronisk, så fodterapeuten kan hente den direkte via internettet. Kontakt din diabetesbehandler, hvis du ikke har en henvisning til en fodterapeut.

På den elektroniske henvisning skal lægen skrive relevante oplysninger om f.eks. følgesygdomme, som kan være vigtige i forhold til at få givet dig det rigtige tilskud. Det kan f.eks. være:

  • væsentligt nedsat syn
  • væsentligt nedsat nyrefunktion
  • iskæmi (dårligt kredsløb)
  • ​neuropati (f.eks. nedsat følesans – eller stikken og prikken i fødderne)

Hvis du skifter læge, er det vigtigt, at du fortæller det til din fodterapeut, så resultatet af fodstatus bliver sendt til den rigtige læge.

Der er fire risikogrupper - hvilken tilhører du?

Fodterapeuten laver en vurdering (fodstatus) på baggrund af dine fødders tilstand og din generelle helbredstilstand.

Når du får lavet en fodstatus gælder den i 12 måneder. Hvis dit helbred forværres i løbet af de 12 måneder, og hvis det har betydning for dine fødder, skal fodterapeuten lave en ny risikovurdering. Herefter starter forløbet forfra, og der skal igen gå 12 måneder inden næste fodstatus, med mindre der igen sker ændringer.

Der er mulighed for et bestemt antal forebyggende fodbehandlinger med offentligt tilskud. Antallet af behandlinger med tilskud afhænger af, hvilken risikogruppe du tilhører. Her kan du læse om risikogrupperne og de risikofaktorer, der har betydning for, hvilken gruppe man bliver placeret i: http://diabetes.dk/diabetes-2/hjaelp-og-stoette/social-stoette/fodterapi/de-fire-risikogrupper.aspx

Diabetes