Parkinson

Er du ramt af Parkinsons sygdom, eller er du pårørende, så er der mulighed for hjælp og støtte i Gladsaxe Kommune.

Hjælp, støtte, og rådgivning ved Parkinsons sygdom

Parkinsonkonsulenterne og visitationen er altid klar til at rådgive dig

Parkinsonkonsulenterne

- kan hjælpe dig ved behov for rådgivning og støtte og give dig information om sygdommen og kommunens tilbud (bedst mellem 8-10)

Visitationen

- kan hjælpe dig ved behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller daghjem, træning og aktiviteter (mellem 9-14)

Tilbud til dig der lever med Parkinsons sygdom

Daghjem, træning og aktiviteter

Når du er ramt af Parkinsons sygdom, kan du blive tilbudt aktiviteter som f.eks. træning eller daghjem. Du kan få mere information ved at kontakte visitationen. Det er også visitationen, der sørger for at tilmelde dig aktiviteten.
I den blå boks kan du hente pjecen om vederlagsfri fysioterapi i Gladsaxe Kommune.

Hjælp ved sygdom