Patient- og pårørendevejledning

Patient- og pårørendevejlederen kan hjælpe dig og dine pårørende i forhold til de spørgsmål og tanker, der kan opstå undervejs i forløbet.

Hvad gør jeg i forbindelse med alvorlig sygdom

Er du alvorligt syg, eller er du pårørende til én med alvorlig sygdom, og oplever du, at have uafklarende spørgsmål, så har du mulighed for at få råd og vejledning hos kommunens patient- og pårørendevejleder.

Flere muligheder for hjælp

Det kan være i forhold til at håndtere situationen med alvorlig sygdom samt at afklare mulighederne for praktisk og følelsesmæssig hjælp og støtte.

Drejer det sig om sygdomsspecifikke spørgsmål, kan patient- og pårørendevejlederen hjælpe med at finde frem til hvilken sundhedsperson, der er relevant at tage kontakt til.

Du kan få hjælp til at

  • skabe overblik i en svær og udfordrende situation
  • skabe overblik over hvilke muligheder, der er for at få hjælp og støtte
  • finde svar på de spørgsmål, der er opstået, som en følge af sygdommen
  • finde vej rundt i sundhedsvæsnet – såvel i hospitalssektoren som i kommunen

Kontaktoplysninger

Ring til patient- og pårørendevejleder Pia Jeanne Christensen på telefon: 39 57 55 69 tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15.00 eller send en mail til patientvejleder@gladsaxe.dk

Hjælp ved sygdom