Digitale indkaldelser

Siden 2014 har hospitalerne i Region Hovedstaden sendt indkaldelser til undersøgelse og behandling digitalt frem for som fysiske breve, så husk at tjekke din digitale postkasse.

Hvis du ikke er tilmeldt en digital postkasse, kan du nemt oprette en via borger.dk eller e-Boks.dk. Du skal bruge NemID for at oprette og logge dig på Digital Post. Hvis du allerede er tilmeldt, bør du tjekke, om du er tilmeldt at modtage post fra alle offentlige myndigheder, og ikke kun udvalgte myndigheder.

Du skal huske at tjekke din digitale postkasse dagligt. Eller du kan tilmelde dig at få en e-mail, hver gang der er ny post i din digitale postkasse.

Hvis du ikke tjekker din digitale postkasse, risikerer du at gå glip af en indkaldelse til behandling eller undersøgelse. Det kan betyde en forsinkelse af dit forløb på hospitalet, da der kan være ventetid, før du kan få en ny tid.

Hospitalet er også interesseret i, at du kommer til den afsatte tid, da vi ellers må betale dyre omkostninger for aflyste operationer, behandlinger eller undersøgelser.

I første omgang er det kun den første indkaldelse til behandling og/eller undersøgelse, som bliver sendt digitalt. Alle andre indkaldelser vil fortsat blive sendt som fysisk post eller aftalt via mødekort.

I en overgangsperiode vil du derfor fortsat modtage nogle breve fra hospitalet i din fysiske postkasse. Husk at tjek både postkassen ved din bolig og den digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk for ny post.

Læs mere på borger.dk/digitalpost om:

  • hvordan du bestiller NemID og opretter en digital postkasse
  • hvordan du kan blive fritaget for at have en digital postkasse
  • hvordan du kan få hjælp

Læs mere på regionh.dk/digitalpost om:

  • hvornår de enkelte hospitaler er klar til at sende indkaldelser digitalt
  • hvilke breve hospitalerne i en overgangsperiode fortsat vil sende som papir. 

Læge og sygesikring