Patientsikkerhed

Det danske sundhedsvæsen behandler dagligt mange mennesker. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der uheld og misforståelser eller andet, som det ikke var meningen skulle ske. Det er ’utilsigtede hændelser’.

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

I Gladsaxe Kommune arbejder vi med at forbedre patientsikkerheden og lære af de utilsigtede hændelser, der sker. Det er derfor vigtigt, at vi får kendskab til, hvis der sker en utilsigtet hændelse. På den måde kan vi lære af hændelsen og undgå, at noget lignende sker igen. Som borger eller pårørende kan det være dig, der opdager, hvis noget går galt, fordi du er med i hele forløbet. Det er derfor vigtigt, at du fortæller, hvad du har oplevet. Alle borgere og pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside – uanset om hændelsen er sket i kommune, på hospitalet eller hos din egen læge.

Hvad er en utilsigtet hændelse

En utilsigtet hændelse er en hændelse, der medfører skade eller risiko for skade. Det behøver altså ikke at gå galt – det kan også være en utilsigtet hændelse, hvis noget var lige ved at gå galt, men blev opdaget i tide.

Det kan f.eks. være en utilsigtet hændelse, hvis:

  • du får forkert dosis medicin eller får medicin, som du ikke kan tåle.
  • du falder i forbindelse med den behandling eller den pleje, du modtager.
  • din genoptræning bliver forsinket, eller hjemmehjælpen ikke kommer, efter du kommer hjem fra hospitalet, fordi der går noget galt i kommunikationen mellem hospitalet og kommunen.
  • du får en infektion som følge af din behandling.

Hvad sker der, når du rapporter en utilsigtet hændelse

Når du rapporterer en utilsigtet hændelse på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, bliver den sendt til det sted, hvor hændelsen er sket. Her bliver hændelsen gennemgået for at finde ud af, hvad der er sket – og om noget skal ændres, så det ikke kan ske igen. Du får ikke svar på, hvad der er sket af ændringer ud fra den hændelse, som du har indberettet. Når hændelsen er behandlet i kommunen, bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed til fælles læring i hele sundhedsvæsenet.

Når du rapporterer en utilsigtet hændelse på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, indgiver du ikke en klage. Hvis du ønsker at indgive en klage over den sundhedsfaglige behandling eller pleje skal du henvende dig til Styrelsen for Patientklager.

Sundhed og sygdom