Tandbehandling udført i udlandet

Hvis du har fået udført tandbehandling i et andet EU/EØS-land, kan du få udbetalt det tilskud efter sundhedsloven som en tilsvarende ydelse ville have udløst her i landet. Du kan dog aldrig få mere i tilskud end det varen/behandlingen faktisk har kostet.

Tilskud der udgør en given procentsats af prisen, ydes med samme procentsats af den udenlandske pris. Tilskuddet kan dog aldrig overstige det beløb, du ville være berettiget til i Danmark. Den udenlandske behandler skal have offentlig autorisation.

Ansøgning om tilskud i Danmark sker ved henvendelse til Region Hovedstaden. Den originale regning samt kvittering for betaling skal medbringes/medsendes. Det tilskud du er berettiget til, bliver indsat på din NEMKonto.

Der gives ikke tilskud til behandlinger, som ikke er tilskudsberettiget i Danmark, f.eks. tandproteser eller tandkroner.

Tandplejen