Henvisningsguides

Elektroniske og telefonisk henvisningsguide
Her kan du finde en skematisk opstilling af hvor du skal henvende dig elektronisk og telefonisk omkring kommunens forskellige tilbud.

Henvisningsguide til KOL, Type 2 diabetes og hjertekarsygdom
Her finder du en henvisningsguide for KOL, Type 2 diabetes og hjertekarsygdom. Tilbud forudsætter henvisning med Ref01 til en afklarende samtale. Når henvisning er modtaget kontaktes patienten af kommunens diabetes-, KOL- eller hjertekar-sygeplejerske

Alle tilbud er gratis, dog kan borgeren anbefales træningstilbud, ved motionsvejledning som kan være med egenbetaling afhængigt af tilbuddet. Se mere om tilbud på sundhed.dk.

Oversigt over tilbud til patienter med rygproblematikker i Gladsaxe kommune
Her finder du en henvisningsguide, der viser muligheder for tilbud for borgere med nyopståede såvel som kroniske lænderyg-problematikker

Information omkring opfølgende hjemmebesøg (§2):
Screeningsskema til opfølgende hjemmebesøg (anvendes i kommunen FØR kontakt til lægen).
Fælles tjekliste til læger og kommunale sygeplejesker til opfølgende hjemmebesøg (anvendes i forberedelsen og ved det opfølgende hjemmebesøg).

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, kan du kontakte Gladsaxe Kommunes koordinator for almen praksis, Kirsten Gerholt på mail: praksiskontakt@gladsaxe.dk.

Kontakt

Sundhed og sygdom

Rådhus Alle 3
2860 Søborg

Ledelse

Sundhedschef
Steen Rank Petersen
stepet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 52 70

Til almen praksis