Samarbejdet mellem de praktiserende læger og Gladsaxe Kommune

På denne side kan du finde de rapporter, der er lavet om samarbejdet mellem de praktiserende læger i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune. Og anden infomation om samarbejdet mellem mellem almen praksis og kommune.

KONTAKT

Sundhed og sygdom

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113

Ledelse

Sundhedschef
Steen Rank Petersen
stepet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 52 70

Rapport om samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de praktiserende læger i Gladsaxe 2018

De praktiserende læger i Gladsaxe kommune har i oktober 2018 udfyldt en spørgeskemaundersøgelse, som har fokus på hvordan samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de praktiserende læger fungerer og den fortsatte udvikling på området. Du kan læse den fulde rapport her.

Rapport om samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de praktiserende læger i Gladsaxe 2015

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelsen fra 2015, blev følgende konkluderet.
Nyhedsbrevene kan fortsat betragtes som en god kommunikationsvej, og vil blive udsendt til de praktiserende læger 8-10 gange pr. år. Praksiskonsulentordningen er en styrkelsen af samarbejdet mellem almen praksis og kommune. Samlet set vurderes samarbejdet med kommunen tilfredsstillende og de opfølgende hjemmebesøg er kommet godt fra start. Du kan læse den fulde rapport her.

KONTAKT

Sundhed og sygdom

Rådhus Alle 3
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113

Ledelse

Sundhedschef
Steen Rank Petersen
stepet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 52 70

Kontakt

Sundhed og sygdom

Rådhus Alle 3
2860 Søborg

Ledelse

Sundhedschef
Steen Rank Petersen
stepet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 52 70

Til almen praksis