Sundhedstilbud

På denne side kan du finde en oversigt over Gladsaxes tilbud på sundhedsområdet. Listen er et kort og overskueligt supplement til de beskrivelse af kommunens sundhedstilbud, som du kan finde på sundhed.dk. Du kan finde listen nedenfor, eller trykke her for en printvenlig oversigt over sundhedsaktiviteter i Gladsaxe kommune. Ved tilbuddene finder du direkte telefonnumre og mails til de relevante kontaktpersoner, men vær opmærksom på, at der ikke er tale om sikrede postkasser.

Oversigten indeholder:

 1. Tilbud som kræver lægehenvisning samt opfyldelse af visse kriterier
 2. Tilbud til borgere med kronisk sygdom
 3. Forebyggende tilbud til borgere (Kost, Rygning, alkohol og motion m.m.)
 4. Psykiske og sociale tilbud
 5. Tilbud på børne- og familieområdet
 6. Nyttige kontaktoplysninger

Tilbud som kræver lægehenvisning samt opfyldelse af visse kriterier

Sygehushenvisning - Ref01 - lokationsnummer 5790000123827 modtager: Gladsaxe kommune

 • Kostvejledning: Til borgere med (eller i høj risiko for at få) KOL, hjertekarsygdom eller diabetes. For udsatte borgere med BMI>25. Kontakt: klinisk diætist Helle Weiss Hall, tlf.: 39 57 57 53 mail: diætist@gladsaxe.dk.
 • KOL rehabilitering: Til borgere med moderat til svær KOL, stratificeret i niveau 1+2+3. Kontakt: KOL-sygeplejerske Tine Hartmann Christensen, tlf.: 39 57 57 54, mail: kol@gladsaxe.dk.
 • Diabetesskole: For borgere med type 2 diabetes, stratificeret i niveau 1+2. Undervisning kombineret med selvtræning. Kontakt: diabetessygeplejerske Dorthe Svanberg, tlf.: 39 57 57 55, mail: diabetes@gladsaxe.dk
 • Hjerteskole: Til borgere med iskæmisk hjertesygdom/hjertesvigt, stratificeret i niveau 1+2. Kontakt: hjertesygeplejerske Kirsten Gerholt, tlf.: 39 57 57 60, mail: hjerte@gladsaxe.dk.
 • Lænderyg-rehabilitering: Til nyudredte borgere, hvor smerterne ikke endnu er blevet kroniske. Kontakt: fysioterapeut Mette Juhl Jørgensen, mail: traeningscenter@gladsaxe.dk.

Tilbud til borgere med kronisk sygdom

Forebyggende tilbud til borgere (Kost, Rygning, alkohol og motion m.m.)

 • Rygestopkurser: To kursustyper: ”Rygestop Røgfrit Liv” med fast stopdato og ”Kom & Kvit” med løbende optag. Kontakt: Sundhedskonsulent Helle Agathe Bejerholm på tlf. 39 57 57 52 eller mail: rygestop@gladsaxe.dk.
 • Alkohol eller rusmidler: Rådgivning til borgere og pårørende. Mandag, onsdag og fredag kl. 11.30-12.30 på tlf. el. sms: 21 30 47 04 eller mail til alkohol@gladsaxe.dk eller rusmidler@gladsaxe.dk
 • Sundt liv vejledning: Åben vejledning i Forebyggelsescentret Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg. Torsdag kl. 11-14. Kontakt: sygeplejerske Tine Hartmann, tlf.: 39 57 57 54, mail: softhc@gladsaxe.dk.
 • Kostvejledning: Telefonrådgivning, mandag kl. 9-11 ved klinisk diætist Helle Weis Hall, tlf.: 39 57 57 53, mail diætist@gladsaxe.dk.
 • God hverdagsmad: Kursus, hvor deltagere med forkundskaber fra fx hjerte- eller diabetesrehabilitering, omsætter teori til praktisk madlavning. Kontakt: klinisk diætist Jørgen Lohse-Kimura tlf. 39 57 57 62, mail diætist@gladsaxe.dk.
 • Forebyggende hjemmebesøg: Alle ældre +75 år tilbydes automatisk forebyggende hjemmebesøg. Egen læge kan efter behov henvise ældre 65-79 år i risikogruppe (nyligt enke(mand), ægtefælle flyttet i plejebolig, nylig længerevarende indlæggelse, social skrøbelighed) Kontakt: de forebyggende konsulenter: mandag-fredag kl. 8.30-9.00, tlf.: 21 76 43 84.

Psykiske og sociale tilbud

Tilbud på børne- og familieområdet

 • Åbn rådgivning ved sundhedsplejen: For småbørnsforældre (0-5 år) Kontakt: souschef i Sundhedsplejen Eva Falk Winther, tlf. 39 57 54 75.
  I Forebyggelsescentret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg, torsdag kl. 10.00-11.30.
  I Værebro Rådgivning, Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, tirsdag kl. 10.00-11.30.
 • Mødregruppe for <25 år: Til <25 årige gravide/mødre, der har brug for særlig støtte og netværk. Kontakt: souschef i Sundhedsplejen Eva falk Winther, tlf.: 39 57 54 75.
 • Intensivt dagtilbud til gravide og spædbørnsfamilier: Sårbare gravide og spædbørnsfamilier, fx med stort brug af rusmidler, svær mobning, omsorgssvigt. Kontakt: souschef i Sundhedsplejen Eva Falk Winther, tlf.: 39 57 54 75.
 • Overvægt (3-9 årige): Støtte til at ændre livsstil og vaner samt skabe nødvendig forandring i den samlede familie. Kontakt: souschef i Sundhedsplejen Eva falk Winther, tlf.: 39 57 54 75.
 • Efterfødselsreaktion - samtalegruppe: Visiteres gennem familiens sundhedsplejerske. Kontakt: souschef i Sundhedsplejen Eva falk Winther på tlf.: 39 57 54 75 eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), tlf.: 39 57 54 10.
 • Inkontinens - enuresis (børn): Rådgivning og udlån af ringeapparat. Kontakt: sundhedsplejersker med speciale i enuresis Susanne Jul Petersen, tlf.: 51 59 57 54 eller Lotte Finseth, tlf.: 51 59 57 68.
 • AmmerådgivningKontakt: sundhedsplejersker og certificerede ammerådgivere Lotte Finseth på tlf.: 51 59 57 6 8, Britt Thomsen på tlf.: 51 59 57 75 eller Annette Gabrielsen på tlf.: 51 59 57 69 (undtagen fredag).
 • Børnefysioterapeuter: Rådgivning til forældre til børn med motoriske og bevægelsesmæssige problemer. Kontakt: børnefysioterapeuter Anne Søndergaard, tlf.: 40 18 32 70 eller Linda Whitfield, tlf.: 20 11 93 45.

Nyttige kontaktoplysninger

 • Forebyggelsescentret: Tlf.: 39 57 57 57. Mandag-torsdag: kl. 10.00-14.00 og fredag: kl. 10.00-12.00.
 • Rusmiddelcentret: Tlf.: 39 57 39 00. Mandag-fredag: kl. 9-13, torsdag også kl. 16-18
 • Sundhedsplejen: Tlf.: 39 57 54 71. Mandag-fredag: kl. 9-14
 • Familieafdelingen: Tlf.: 39 57 54 10. Mandag-onsdag: kl. 9-14, torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-13
 • Træning og Pleje: Visitationen, tlf.: 39 57 55 53. Mandag-fredag kl. 9-14, Akut- og rehabiliteringspladser på kildegården, tlf.: 39 57 40 26.
 • Hjemmeplejen (Døgnnumre): Visitationen: tlf.: 39 57 55 53 Uden for dette tidspunkt, efter distrikt:
  NORD: tlf.: 39 57 38 30
  ØST: tlf.: 39 57 38 40
  VEST: tlf.: 39 57 38 50
 • Jobcentret: Hotline for læger: tlf.: 30 10 31 20
 • Daglig sub-akut lægetid: Geriatrisk ambulatorium (Herlev): tlf.: 38 68 41 85

Sundhed og sygdom

Rådhus Alle 3
2860 Søborg

Ledelse

Sundhedschef
Steen Rank Petersen
stepet@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 52 70

Til almen praksis