Erhverv i egen bolig

Hvis man ønsker at etablere virksomhed i egen bolig, skal der søges om tilladelse i Byggesagsafdelingen. 

Generelt gives tilladelse hertil, når der ikke beskæftiges andre end boligens beboere, og når ejendommens karakter af bolig ikke ændres. Virksomheden må ikke give anledning til støj, trafik eller andre gener, og erhvervsarealet i boligen må højst udgøre 25 % af boligarealet. 

På nuværende tidspunkt skal du regne med, at det tager fra to uger at behandle en sag. Vejledning om plangrundlaget fås i Byggesagsafdelingen.

Flyt din virksomhed til Gladsaxe