Sagsbehandlingstider

 

Byggesager
Byggesager, der kun kræver anmeldelse: 2 uger
Byggesager, der kræver tilladelse men ikke dispensation: 2 uger

Mindre ny lokalplan eller lokalplanændring: 7-9 måneder
Tilladelse til at drive erhverv i egen bolig: 2 uger

Miljø
Miljømæssig anmeldelse af autoværksted: 4 uger
Miljøgodkendelse: 3 måneder
Spildevandstilladelser: 3 måneder

Syge- og barselsdagpenge
Syge- og barselsdagpenge, behandling af ansøgning fra lønmodtager eller selvstændige: 2 uger
Syge- og barselsdagpenge – anmodning om refusion fra arbejdsgiver: 2 uger

Andre sager har en sagsbehandlingstid på under 14 dage.

Fristerne gælder, når ansøgningen indeholder alt relevant materiale. I større komplicerede sager er sagsbehandlingstiden afhængig af sagens kompleksitet og forhandlingsforløb.

Nyheder

Se alle nyheder
Gladsaxe som erhvervskommune