NEMrefusion

På NEMrefusion kan du læse mere om reglerne for barselsdagpenge for arbejdsgiver og selvstændige. 

NEMrefusion

Refusion af barselsdagpenge

Selvstændige skal anmelde fravær i forbindelse med barselsorlov. Du kan også søge om refusion af barselsdagpenge.

Virk.dk

Udbetaling Danmark

På Udbetaling Danmark (atp) kan du læse mere om, hvordan I kan få refusion for barselsdagpenge udbetalt til en medarbejder

Udbetaling Danmark
Job og erhverv