Når virksomheden ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan I søge om jobrotationsydelse.

 Jobrotationsydelsen udbetales af jobcentret og er et tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse.

Tilskudssatsen

Virksomheden modtager 178,84 kr. pr. time den ansatte er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

Betingelser

For at modtage jobrotationsydelsen skal en række betingelser være opfyldt:

  • Den ansatte skal modtage sædvanlig løn i uddannelsesperioden.
  • Den ansatte må højst have en uddannelse, der i niveau svarer til en erhvervsuddannelse. Den ansatte kan dog godt have en videregående uddannelse, hvis den ikke har været anvendt i de sidste 5 år.
  • Der er oprettet en særlig pulje til ansatte med korte og mellemlange uddannelser
  • Vikaren skal som minimum være ansat i 10 timer om ugen i maksimalt 6 måneder.
  • Vikaren skal være ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde.
  • Vikaren skal have været ledig i minimum 6 måneder forud for ansættelsen.
  • Virksomheden betaler den ansattes eventuelle efteruddannelsesudgifter.
  • Virksomheden ansøger jobcentret om jobrotationsydelse løbende i projektet.
  • Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud til den ansatte.

Jobrotation