Løntilskud - Private arbejdsgivere

Løntilskud - private arbejdsgivere

Der er mulighed for at ansætte en ledig med løntilskud i en periode på op til 6 måneder. Det giver din virksomhed mulighed for at oplære den nye medarbejder og styrke medarbejderens faglige kompetencer.

Fordelen for din virksomhed er, at den får en ekstra medarbejder til at løfte arbejdspladsens opgaver. Fordelen for den ledige er, at han eller hun får prøvet sig selv af i et konkret job.

Ansættelse med løntilskud - med få ord

 • Tilskud til den nye medarbejders løn kan findes hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Beløbet reguleres hvert år i januar.
 • I nogle tilfælde kan din virksomhed få tilskud til at dække de omkostninger, du har ved at introducere og oplære den nye medarbejder.
 • Der skal være en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når din virksomhed ansætter en medarbejder med løntilskud.
 • Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området.
 • Jobbet skal være egnet til at kvalificere den ledige til at varetage et job på ordinære vilkår uden tilskud – i din virksomhed eller på en anden arbejdsplads.
 • Uddannelse kan indgå i oplæringen.
 • Vi formidler kontakt mellem din virksomhed og den ledige. Din virksomhed kan også annoncere jobbet på www.jobnet.dk
 • Jobcenter Gladsaxe skal godkende jobbet, der gives løntilskud til. Din virksomhed udarbejder ansættelseskontrakten med den ledige.

Sådan gør du

 • Overvej hvilke opgaver du gerne vil have udført.
 • Overvej hvilke kvalifikationer, der er nødvendige, og hvilke din virksomhed selv kan være med til at optræne.
 • Overvej tidsforbruget og ressourcerne I kan afsætte til introduktion, oplæring og fastholdelse.
 • Tal med dine nuværende medarbejdere om ideen og deres holdning til at indgå et samarbejde med Jobcenter Gladsaxe om en løntilskudsansættelse.
 • Overvej om dårlige danskkundskaber eller en plettet straffeattest alligevel kan give ansættelse hos jer?
 • Det er en god ide at lave et introduktionsprogram til en eventuel ny medarbejder.

VITAS

Tilbyder I ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik og nytteindsats eller voksenlærling?

Ansøgningssystem
Løntilskud