Løntilskud - Offentlige arbejdsgivere

Som offentlig arbejdsgiver kan man ansætte en ledig dagpengemodtager med løntilskud i op til fire måneder. Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere kan ansættes i op til seks måneder. Det giver arbejdspladsen mulighed for at oplære den nye medarbejder og styrke medarbejderens faglige kompetencer.

Fordelen for arbejdspladsen er, at den får en ekstra medarbejder til at løfte arbejdspladsens opgaver. Fordelen for den ledige er, at han eller hun får prøvet sig selv af i et konkret job.

Ansættelse med løntilskud kan i visse tilfælde bruges i forlængelse af virksomhedspraktik. Det er også muligt at få tilskud til mindre indretning af arbejdspladsen, arbejdsredskaber og kortere kurser.

Her kan du læse mere om virksomhedspraktik.

Særligt for offentlige løntilskudsansættelser: Lønnen til ansatte kan ikke overstige den maksimale dagpengesats. På den baggrund reduceres det timetal som den ansatte kan arbejde. Typisk vil det betyde, at medarbejderen kan arbejde ca 32 timer pr. uge. Men det kræver en konkret beregning i hvert enkelt tilfælde.

Ansættelse med løntilskud - med få ord

 • Du får tilskud til den nye medarbejders løn. Følg dette link for at se hvor meget. Beløbet reguleres hvert år til januar.
 • Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området. Der er dog en maksimal timesats for lønnen.
 • I nogle tilfælde kan arbejdspladsen få tilskud til at dække omkostninger til introduktion og oplæring af den nye medarbejder.
 • Jobbet skal være egnet til at kvalificere den ledige til at varetage et job på ordinære vilkår uden tilskud – på denne eller en anden arbejdsplads.
 • Der skal være en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når arbejdspladsen ansætter en medarbejder med løntilskud.
 • Jobcenteret formidler kontakt mellem arbejdspladsen og en ledig.
 • Jobcenter Gladsaxe skal godkende jobbet, der gives løntilskud til.
 • Arbejdspladsen udarbejder ansættelseskontrakten med den ledige.

Sådan gør du

 • Overvej hvilke opgaver du gerne vil have udført.
 • Overvej hvilke kvalifikationer, der er nødvendige, og hvilke din virksomhed selv kan være med til at optræne.
 • Overvej tidsforbruget og ressourcerne I kan afsætte til introduktion, oplæring og fastholdelse.
 • Tal med dine nuværende medarbejdere om ideen og deres holdning til at indgå et samarbejde med Jobcenter Gladsaxe om en løntilskudsansættelse.
 • Overvej om personer med dårlige danskkundskaber eller en plettet straffeattest alligevel kan ansættes hos jer?
 • Det er en god ide at lave et introduktionsprogram.

VITAS

Tilbyder I ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik og nytteindsats eller voksenlærling?

Ansøgningssystem
Løntilskud