Mentorordning

Din virksomhed har mulighed for at få bevilget tilskud til mentorstøtte for en eller flere nye eller allerede ansatte medarbejdere.

Mentoren skal introducere, oplære og vejlede medarbejderne. Mentorstøtte kan bevilges til ordinært ansatte, ansatte i fleksjob, delvist sygemeldte medarbejdere, ansatte med løntilskud eller personer i virksomhedspraktik.

Afgørende at fastholde ansættelsen

Betingelsen er dog at mentorstøtten er afgørende for at opnå eller fastholde ansættelsen og at mentorens funktion ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage.

Timetallet, som mentoren skal bruge på den enkelte medarbejder, fastsættes efter aftale med jobcenteret, typisk vil det dreje sig om et par timer om ugen. Din virksomhed kan derudover få tilskud fra Jobcenter Gladsaxe. Bl.a. til køb af uddannelse af mentoren.

Hvis der er tale om et varigt og betydeligt behov for støtte pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan der eventuelt gives tilskud til virksomheden i form af personlig assistance.

Formålet med mentorordningen

 • At have en mentor sikrer at nye medarbejdere hurtigst muligt bliver sat ind i deres opgaver og den generelle arbejdsgang i virksomheden.
 • Mentoren får mulighed for at afprøve sig selv i en vejledende funktion.
 • Virksomheden får tilskud til frikøb samt uddannelse af mentoren.
 • At have en mentor giver virksomheden mulighed for at hjælpe en eller flere personer tilbage på arbejdsmarkedet.

Mentorrollen - med få ord

 • Mentoren kan være den erfarne medarbejder, der har et godt kendskab til arbejdspladsen.
 • Mentoren er god til at lytte, skabe kontakt og introducere medarbejdere til nye opgaver.
 • Mentoren har lyst til at være mentor.
 • Mentoren bidrager med sin viden om arbejdspladsen så den nye medarbejder får en god start på arbejdspladsen fagligt som socialt.

Sådan gør du

 • Overvej indholdet og målet for mentorens arbejde.
 • Tal med dine medarbejdere om, hvem der gerne vil fungere som mentor for en ny medarbejder, og om der er medarbejdere, der har særlige kvalifikationer eller erfaringer der kan bruges i mentorrollen. Det kan for eksempel være i form af god forståelse for særlige udfordringer eller handicap. Det kan også være i form af en lang erfaring hos virksomheden.
 • Overvej hvordan et mentorforløb kunne tilrettelægges til gavn for virksomheden og medarbejderen.

Hvis du ønsker at søge om bevilling af mentor skal du udfylde denne blanket, og sende den til dit lokale jobcenter.

Hvis du vil høre mere om din virksomheds muligheder for at lade en medarbejder være mentor for en eller flere personer i ordinær ansættelse, i ansættelse med løntilskud eller i virksomhedspraktik er du meget velkommen til at kontakte jobcenteret.

Job og erhverv