Tag en ledig i virksomhedspraktik i 4 til 13 uger. Din virksomhed skal ikke udbetale løn, da den ledige modtager offentlig forsørgelse under forløbet.

Fordelene er

  • Din virksomhed får mulighed for at optræne praktikanten og se, om han eller hun har (kan få) de kompetencer, der skal til for at varetage jobbet.
  • Praktikforløbet kan suppleres med en mentorordning og opkvalificerende kurser, der er nødvendige for at kunne varetage jobfunktionen.
  • Den ledige får mulighed for at afprøve og udvikle sine kvalifikationer og evnen til at varetage jobfunktionen styrkes.

Godkendes som praktikvært

Inden en virksomhedspraktik oprettes, skal virksomheden godkendes som praktikvært. Jobcenteret formidler kontakten mellem dig og den ledige, og hjælper din virksomhed med tilrettelæggelse af eventuelle kurser inden ansættelse.

 

Offentlige virksomheder

Rikke Roikjær Jørgensen
Telefon: 29 12 70 07
E-mail: jcoffvirk@gladsaxe.dk

VITAS

Tilbyder I ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik og nytteindsats eller voksenlærling?

Ansøgningssystem
Job og erhverv